Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Wat betekent Wnra?

Wnra is de afkorting van Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Deze wet trekt de rechtspositie van ambtenaren zo veel mogelijk gelijk met de positie van werknemers in het bedrijfsleven. De wet die op 8 november 2016 door de Eerste Kamer werd goedgekeurd, is per 1 januari 2020 in werking getreden.

Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst
Door de Wnra vallen de meeste ambtenaren per 1 januari 2020 onder het private arbeidsrecht. Dat betekent dat de aanstelling voor ambtenaren is verdwenen en dat zij voortaan een  arbeidscontract hebben. Door het verdwijnen van de ambtelijke aanstelling, zijn ook rechtspositieregelingen zoals het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) vervallen. Deze hebben plaats gemaakt voor arbeidsovereenkomsten en cao’s. Inhoudelijk zijn de arbeidsvoorwaarden en het pensioen door de Wnra niet gewijzigd. Daarover onderhandelen werkgevers en vakbonden aan de cao-tafel. Ook zijn werknemers in dienst van een overheidswerkgever nog steeds ambtenaar.

Ontslag via UWV en kantonrechter
Het ambtenarenrecht is vervangen door het arbeidsrecht. Daarom is ook het bestuursrecht vervallen voor het oplossen van arbeidsconflicten. Als werkgever en werknemer er niet uit komen, kunnen ze hun geschil voorleggen aan de kantonrechter. Dat geldt ook bij ontslag. Ambtenaren kunnen pas na toestemming van het UWV of door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, worden ontslagen. Dit is de zogenaamde preventieve ontslagtoets. Ook kunnen zij tegen het ontslag of de ontbinding in hoger beroep gaan.

Net als bij het ambtenarenrecht, moet de werkgever een goede reden hebben voor ontslag. Het is daarom niet gemakkelijker geworden om een ambtenaar te ontslaan.

Transitievergoeding
De bovenwettelijke WW is vervangen door de transitievergoeding.

Nieuwe Ambtenarenwet
Ambtenaren zijn nog steeds ambtenaar en hebben hun ambtelijke status behouden. Daarom is er een nieuwe Ambtenarenwet. Hierin zijn alleen die onderwerpen opgenomen die direct te maken hebben met de ambtelijke status, zoals ambtseed, integriteitsbeleid, het vervullen van vertrouwensfuncties en de beperking van grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting.

Uitzonderingen
De Wnra geldt voor een groot deel van de ambtenaren. De wet geldt ook voor medewerkers van overheidswerkgevers die al een arbeidscontract hadden, zoals medewerkers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), De Nederlandsche Bank (DNB), het CBR, CBS en UWV. De Wnra geldt niet voor medewerkers van de politie, defensie, rechters, officieren van justitie en politieke ambtsdragers.

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

50502 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris