Onderwijs

Blijf nu op de hoogte

47706 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Bent u werkzaam in het onderwijs, dan vindt u hier informatie over de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor onderwijspersoneel.

De arbeidsvoorwaarden in het onderwijs verschillen per functie en per onderwijssector: primair onderwijs (basisonderwijs of PO), voortgezet onderwijs (VO), middelbaar beroepsonderwijs (en volwasseneneducatie, MBO) en hoger onderwijs (hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs).

Gratis salarisupdates ontvangen?

47706 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Hoger Beroepsonderwijs (HBO)

De cao HBO heeft een looptijd van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2020.

CAO

CAO HBO 2018 – 2020

Salarisschalen

Salarisschalen HBO 2018 – 2020

Financiële arbeidsvoorwaarden Hoger Beroepsonderwijs 2017