Onderwijs

Blijf nu op de hoogte

28498 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Bent u werkzaam in het onderwijs, dan vindt u hier informatie over de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor onderwijspersoneel.

De arbeidsvoorwaarden in het onderwijs verschillen per functie en per onderwijssector: primair onderwijs (basisonderwijs of PO), voortgezet onderwijs (VO), middelbaar beroepsonderwijs (en volwasseneneducatie, MBO) en hoger onderwijs (hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs).

Gratis salarisupdates ontvangen?

28498 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Primair Onderwijs / Speciaal Onderwijs (PO)

De CAO voor het primair onderwijs loopt van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2017. Het primair onderwijs bestaat uit het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en de WEC (Wet op Expertisecentra). De WEC is het (voortgezet) speciaal onderwijs.

CAO

CAO Primair Onderwijs 2016 – 2017 – gewijzigd juni 2017

CAO bestuurders Primair Onderwijs 2016

Salarisschalen

Salarisschalen Primair Onderwijs 2016 – 2017

Financiële arbeidsvoorwaarden Primair Onderwijs 2017

Middelbaar Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (MBO/BVE)

De CAO voor het middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie loopt van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2017. De cao is stilzwijgend met een jaar verlengd tot 1 oktober 2018. De onderhandelingen voor een nieuwe cao lopen nog.

CAO

CAO Middelbaar Beroepsonderwijs 2016 – 2017 – update 26 april 2018

Overzicht wijzigingen CAO MBO 2016 – 2017 per 1 mei 2018

Addendum en errata CAO MBO 2016 – 2017

Salarisschalen

Salarisschalen Middelbaar Beroepsonderwijs 2016 – 2017

Financiële arbeidsvoorwaarden Middelbaar Beroepsonderwijs 2017

Hoger Beroepsonderwijs (HBO)

De CAO voor het hoger beroepsonderwijs loopt van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2018.

CAO

CAO Hoger Beroepsonderwijs 2017 – 2018

Salarisschalen

Salarisschalen Hoger Beroepsonderwijs 2017 – 2018

Financiële arbeidsvoorwaarden Hoger Beroepsonderwijs 2017

Wetenschappelijk Onderwijs (WO)

De CAO Nederlandse Universiteiten loopt van 2 juli 2016 tot en met 30 juni 2017. In oktober 2017 is de cao met een jaar verlengd. Deze blijft geldig tot er nieuwe afspraken zijn gemaakt. Bij de cao horen ook de Bovenwettelijke werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten (BWNU) en de Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten (ZANU).

CAO

CAO Nederlandse Universiteiten 2016 – 2017

CAO Maastricht School of Management 2016 – 2018

CAO Universiteit Nyenrode 2017

Salarisschalen

Salarisschalen universiteiten 2017

Salarisschalen universiteiten 2017 – jeugd

Financiële arbeidsvoorwaarden Wetenschappelijk Onderwijs 2017