Onderwijs

Blijf nu op de hoogte

32476 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Bent u werkzaam in het onderwijs, dan vindt u hier informatie over de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor onderwijspersoneel.

De arbeidsvoorwaarden in het onderwijs verschillen per functie en per onderwijssector: primair onderwijs (basisonderwijs of PO), voortgezet onderwijs (VO), middelbaar beroepsonderwijs (en volwasseneneducatie, MBO) en hoger onderwijs (hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs).

Gratis salarisupdates ontvangen?

32476 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Primair Onderwijs / Speciaal Onderwijs (PO)

Er is een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO voor het primair onderwijs met een looptijd tot 1 maart 2019. Het primair onderwijs bestaat uit het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en de WEC (Wet op Expertisecentra). De WEC is het (voortgezet) speciaal onderwijs.

CAO

Onderhandelaarsakkoord CAO Primair Onderwijs 2018

Functiereeks leraren primair onderwijs 2018

CAO Primair Onderwijs 2016 – 2017 – gewijzigd juni 2017

CAO bestuurders Primair Onderwijs 2016

Salarisschalen

Salarisschalen Primair Onderwijs 2018

Salarisschalen Primair Onderwijs 2016 – 2017

Financiële arbeidsvoorwaarden Primair Onderwijs 2017

Voortgezet Onderwijs (VO)

In juni 2018 is een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor het voortgezet onderwijs, met een looptijd van 1 juni 2018 tot 1 oktober 2019.

CAO

Onderhandelaarsakkoord CAO VO 2018 – 2019

CAO Voortgezet Onderwijs 2016 – 2017

CAO bestuurders Voortgezet Onderwijs 2017

Salarisschalen

Salarisschalen Voortgezet Onderwijs 2016 – 2017

Financiële arbeidsvoorwaarden Voortgezet Onderwijs 2017

Beloningstabel bestuurders Voortgezet Onderwijs 2017

Middelbaar Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (MBO/BVE)

De CAO voor het middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie loopt van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2017. De cao is stilzwijgend met een jaar verlengd tot 1 oktober 2018. De onderhandelingen voor een nieuwe cao lopen nog.

CAO

CAO Middelbaar Beroepsonderwijs 2016 – 2017 – update 26 april 2018

Overzicht wijzigingen CAO MBO 2016 – 2017 per 1 mei 2018

Addendum en errata CAO MBO 2016 – 2017

Salarisschalen

Salarisschalen Middelbaar Beroepsonderwijs 2016 – 2017

Financiële arbeidsvoorwaarden Middelbaar Beroepsonderwijs 2017

Hoger Beroepsonderwijs (HBO)

De CAO HBO heeft een looptijd van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2020.

CAO

CAO HBO 2018 – 2020

CAO Hoger Beroepsonderwijs 2017 – 2018

Salarisschalen

Salarisschalen Hoger Beroepsonderwijs 2017 – 2018

Financiële arbeidsvoorwaarden Hoger Beroepsonderwijs 2017