Onderwijs

Blijf nu op de hoogte

26207 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Bent u werkzaam in het onderwijs, dan vindt u hier informatie over de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor onderwijspersoneel.

De arbeidsvoorwaarden in het onderwijs verschillen per functie en per onderwijssector: primair onderwijs (basisonderwijs of PO), voortgezet onderwijs (VO), middelbaar beroepsonderwijs (en volwasseneneducatie, MBO) en hoger onderwijs (hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs).

Gratis salarisupdates ontvangen?

26207 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Primair Onderwijs / Speciaal Onderwijs (PO)

De CAO voor het primair onderwijs loopt van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2017. Het primair onderwijs bestaat uit het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en de WEC (Wet op Expertisecentra). De WEC is het (voortgezet) speciaal onderwijs.

CAO

CAO Primair Onderwijs 2016 – 2017 – gewijzigd juni 2017

CAO bestuurders Primair Onderwijs 2016

Salarisschalen

Salarisschalen Primair Onderwijs 2016 – 2017

Financiële arbeidsvoorwaarden Primair Onderwijs 2017

Middelbaar Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (MBO/BVE)

De CAO voor het middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie loopt van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2017. In april 2017 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Hieronder vindt u de meest recente versie en een addendum en errata met de wijzigingen.

CAO

CAO Middelbaar Beroepsonderwijs 2016 – 2017

Addendum en errata CAO MBO 2016 – 2017

Salarisschalen

Salarisschalen Middelbaar Beroepsonderwijs 2016 – 2017

Financiële arbeidsvoorwaarden Middelbaar Beroepsonderwijs 2017

Hoger Beroepsonderwijs (HBO)

De CAO voor het hoger beroepsonderwijs loopt van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2018.

CAO

CAO Hoger Beroepsonderwijs 2017 – 2018

Salarisschalen

Salarisschalen Hoger Beroepsonderwijs 2017 – 2018

Financiële arbeidsvoorwaarden Hoger Beroepsonderwijs 2017