Onderwijs

Blijf nu op de hoogte

39514 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Bent u werkzaam in het onderwijs, dan vindt u hier informatie over de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor onderwijspersoneel.

De arbeidsvoorwaarden in het onderwijs verschillen per functie en per onderwijssector: primair onderwijs (basisonderwijs of PO), voortgezet onderwijs (VO), middelbaar beroepsonderwijs (en volwasseneneducatie, MBO) en hoger onderwijs (hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs).

Gratis salarisupdates ontvangen?

39514 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Primair Onderwijs / Speciaal Onderwijs (PO)

De cao PO 2018 – 2019 loopt van 1 januari 2018 tot 1 maart 2019. Deze cao is van toepassing op het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

CAO

CAO Primair Onderwijs 2018 – 2019

Functiereeks leraren primair onderwijs 2018 + toelichting op de lerarenfuncties in het PO.

CAO Primair Onderwijs 2016 – 2017_gewijzigd juni 2017

CAO bestuurders Primair Onderwijs 2018 – 2019

Salarisschalen

Salarisschalen Primair Onderwijs 2018

Salarisschalen Primair Onderwijs 2016 – 2017

Financiële arbeidsvoorwaarden Primair Onderwijs 2017

Hoger Beroepsonderwijs (HBO)

De cao HBO heeft een looptijd van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2020.

CAO

CAO HBO 2018 – 2020

Salarisschalen

Salarisschalen HBO 2018 – 2020

Financiële arbeidsvoorwaarden Hoger Beroepsonderwijs 2017