Onderwijspersoneel kan tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Onderwijs

Bent u werkzaam in het onderwijs, dan vindt u hier informatie over de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor onderwijspersoneel.

De arbeidsvoorwaarden in het onderwijs verschillen per functie en per onderwijssector: primair onderwijs (basisonderwijs of PO), voortgezet onderwijs (VO), middelbaar beroepsonderwijs (en volwasseneneducatie, MBO) en hoger onderwijs (hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs).

Primair Onderwijs / Speciaal Onderwijs (PO)

De cao PO 2018 – 2019 loopt van 1 januari 2018 tot 1 maart 2019. Deze cao is van toepassing op het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

CAO

Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019 – 2020

Voorbeeldfunctiebeschrijvingen onderwijsassistenten + toelichting onderhandelaars CAO PO 2019 – 2020 

Voorbeeldfunctiebeschrijvingen directeuren + toelichting onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019 – 2020

CAO Primair Onderwijs 2018 – 2019

Functiereeks leraren primair onderwijs 2018 + toelichting op de lerarenfuncties in het PO.

CAO Primair Onderwijs 2016 – 2017_gewijzigd juni 2017

CAO bestuurders Primair Onderwijs 2018 – 2019

Salarisschalen

Salarisschalen bij onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019 – 2020

Salarisschalen Primair Onderwijs per 1 juli 2019

Salarisschalen Primair Onderwijs per 1 januari 2019

Salarisschalen Primair Onderwijs 2018

Salarisschalen Primair Onderwijs 2016 – 2017

Financiële arbeidsvoorwaarden Primair Onderwijs 2017

Hoger Beroepsonderwijs (HBO)

De cao HBO heeft een looptijd van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2020.

CAO

CAO HBO 2018 – 2020

Salarisschalen

Salarisschalen HBO 2018 – 2020

Financiële arbeidsvoorwaarden Hoger Beroepsonderwijs 2017