Blijf nu op de hoogte

46641 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Onderwijs

Bent u werkzaam in het onderwijs, dan vindt u hier informatie over de geldende cao, salarisschalen en functiewaardering voor onderwijspersoneel.

De arbeidsvoorwaarden in het onderwijs verschillen per functie en per onderwijssector: primair onderwijs (basisonderwijs of PO), voortgezet onderwijs (VO), middelbaar beroepsonderwijs (en volwasseneneducatie, MBO) en hoger onderwijs (hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs).

Blijf als eerste op de hoogte

46641 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Primair Onderwijs / Speciaal Onderwijs (PO)

De cao PO is van toepassing op het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

CAO

Onderhandelaarsakkoord openbreken en verlengen CAO PO 2019-2020 – Overzicht wijzigingen cao-tekst

CAO Primair Onderwijs 2019 – 2020

CAO was-wordt-lijst CAO PO 2019 – 2020

Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019 – 2020

Voorbeeldfunctiebeschrijvingen onderwijsassistenten + toelichting onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019 – 2020 

Voorbeeldfunctiebeschrijvingen directeuren + toelichting onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019 – 2020

CAO bestuurders Primair Onderwijs 2018 – 2019

Salarisschalen

Salarisschalen Primair Onderwijs per 1 juli 2020 (o.b.v. nieuw minimumloon)

Salarisschalen Primair Onderwijs per 1 januari 2020

Salaristabellen bestuurders PO 2020