Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Gesprekken over nieuw loongebouw Defensie gestart

27 februari 2020 РDe formele gesprekken over een nieuw loongebouw en eenvoudiger toelagenstelsel voor militairen, zoals afgesproken in het Arbeidsvoorwaardenakkoord, zijn gestart. Het nieuwe loongebouw zou per 1 juli 2020 ingevoerd moeten worden.

Rekenrente mogelijk toch afgeschaft

26 februari 2020 – Om tot een nieuw pensioencontract te komen, onderzoeken minister Koolmees en de vakbonden de mogelijkheid tot afschaffing van de rekenrente, in ruil voor het opgeven van de pensioenzekerheid.

Voorstel vroegpensioen Politie niet naar wens

25 februari 2020 – Zoals beloofd, heeft minister Grapperhaus een voorstel gedaan voor een nieuwe vroegpensioenregeling voor de politie. Een voorstel dat volgens de bonden nog steeds mijlenver afligt van hun inzet. De bonden gaan dan ook verder met het voorbereiden van acties.

Onderhandelingen CAO Ambulancezorg van start; salarissen bekrachtigd

20 februari 2020 – Onder leiding van voormalig topambtenaar Hans Borstlap, starten binnenkort de onderhandelingen over een nieuwe cao ambulancezorg. Naast de salarisverbeteringen zoals onlangs overeengekomen in de cao ziekenhuizen, zijn onder meer toeslagen en vergoedingen en een vitaliteitspact belangrijke onderwerpen.