Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Kabinet wil zorgsalarissen verhogen door verhoging van de zorgpremie

23 september 2021 – Op aandringen van de Tweede Kamer, trekt het demissionaire kabinet 675 miljoen euro uit om de zorgsalarissen te verhogen. Hiermee kunnen de middeninkomens met 1,5 procent verhoogd worden. Om dit te realiseren moet de zorgpremie jaarlijks met 13 euro omhoog, volgens demissionair minister De Jonge.

CAO Apothekers in dienstverband 2021 – 2022 definitief

23 september 2021 – Met een ruime meerderheid hebben de leden van Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) en de Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD) ingestemd met de nieuwe cao apothekers in dienstverband. Daarmee is de nieuwe cao een feit.

CAO-onderhandelingen primair onderwijs hervat

21 september 2021 – De onderwijsbonden en PO-Raad hebben de onderhandelingen voor een nieuwe cao PO hervat. Ze willen niet langer wachten op een nieuw kabinet voor extra structureel geld, maar samen bekijken wat nu wel mogelijk is.

CAO Provincies 2021 definitief

20 september 2021 – De leden van werkgeversvereniging IPO en van de bonden hebben ingestemd met het in juli bereikte onderhandelaarsakkoord voor de cao provincies 2021. Daarmee is de nieuwe cao een feit.

Als eerste op de hoogte

48518 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2021 Ambtenarensalaris