Blijf nu op de hoogte

38340 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Onderhandelingen roosterstatuut Rijk gestart

13 november 2018 – De onderhandelingen over een nieuw roosterstatuut, aanpassing nachtarbeid en de toelage onregelmatige dienst (TOD) bij het Rijk zijn gestart. Dat laat FNV weten.

Salaristabellen Politie 2018 – 2020 bekend

13 november 2018 – De nieuwe salaristabellen die horen bij de cao Politie 2018 – 2020 zijn bekend. Deze maand worden de eerste eenmalige uitkering en de eerste loonsverhoging met terugwerkende kracht uitbetaald.

Akkoord over omzetting CAR-UWO naar CAO Gemeenten

13 november 2018 – Vakbonden en VNG hebben afspraken gemaakt over de omzetting van de CAR-UWO naar een cao gemeenten. Gemeenten zijn hiermee voorbereid op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) die per 1 januari 2020 van kracht wordt.

Eén onderwijsbevoegdheid voor leraren moet lerarentekort oplossen

13 november 2018 – Een andere opleidings- en arbeidsstructuur voor het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs moet het lerarentekort terugdringen. Daarvoor pleit de Onderwijsraad in het advies ‘Ruim baan voor leraren. Een nieuw perspectief op het leraarschap’.