Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Onderhandelingen CAO Kraamzorg gestart

20 januari 2020 – Afgelopen week startten de onderhandelingen voor een nieuwe cao kraamzorg. De voorstellen van werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg en de bonden liggen nog ver uit elkaar, concludeert vakbond FNV.

Tekst CAO Gehandicaptenzorg 2019 – 2021 beschikbaar

16 januari 2020 – De tekst van de cao gehandicaptenzorg 2019 – 2021 is nu beschikbaar. De cao kent naast een totaal van 7,83 procent aan structurele verhogingen, drie eenmalige uitkeringen van samen 4,25 procent.

Gewijzigde tarieven/vergoedingen huisartsen in dienst (Hidha)

13 januari 2020 – Per 1 januari zijn een aantal vergoedingen en tarieven voor huisartsen in dienst van een huisarts (Hidha’s) ge√Įndexeerd. Het gaat om de vergoeding voor¬†persoonlijke kosten en de werkgeversbijdrage aan de ziektekostenverzekering. Ook de ANW-vergoedingen zijn gewijzigd.

Onderhandelingen CAO VO verlopen ‘zeer moeizaam’

13 januari 2020 – De onderhandelingen over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs, verlopen zeer moeizaam. Begrijpelijk, volgens AOb-bestuurder Henrik de Moel, omdat er tot nog toe geen extra structureel geld is waarmee bijvoorbeeld de werkdruk kan worden aangepakt.