Blijf nu op de hoogte

48840 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Nog geen arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie

19 juli 2021 – Sinds het hervatten van de onderhandelingen voor een nieuw arbeidsvoorwaardenresultaat Defensie op 5 juli, hebben de onderhandelaars constructieve gesprekken gevoerd. Maar tot een akkoord heeft het nog niet geleid, meldt vakbond VBM.

Onderhandelingen CAO HBO verlopen moeizaam

13 juli 2021 – Er is nog geen nieuwe cao hbo. Volgens de bonden is er aan de kant van de werkgevers onvoldoende mandaat om tot een onderhandelaarsakkoord te komen en het onderhandelingsproces verloopt moeizaam, meldt de AOb.

Meer salaris in nieuwe CAO Provincies

13 juli 2021 – Twee salarisverhogingen, een eenmalige uitkering en een volledige doorbetaling van het aanvullend geboorteverlof. Dat zijn de belangrijkste afspraken in het zaterdag bereikte onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao provincies voor 2021.

CAO SBOH 2021 definitief

12 juli 2021 – Een grote meerderheid van de artsen in opleiding (aios), heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao SBOH voor 2021. Daarmee is de cao een feit en geldt deze met terugwerkende kracht per 1 januari 2021.