Blijf nu op de hoogte

30292 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Politiebonden vragen reactie op CAO-voorstellen werkgever

19 juni 2018 – De politiebonden organiseren cao-sessies en hebben een enquête gelanceerd waarmee ze politiemensen oproepen te reageren op de cao-voorstellen van de werkgever. Deze input willen ze gebruiken, alvorens op de voorstellen van de werkgever te reageren.

CAO UMC ver weg

19 juni 2018 – Een akkoord voor een nieuwe cao UMC is nog ver weg. De bonden hebben de NFU tot vandaag 9:00 uur een ultimatum gesteld om akkoord te gaan met hun eisen. De NFU heeft daar geen gehoor aangegeven, maar roept de bonden dringend op

CAO-akkoord voortgezet onderwijs: 4,5 procent salarisverhoging

14 juni 2018 – Werknemers in het voortgezet onderwijs krijgen er 4,5 procent bij. Dat is afgesproken in het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao VO. Ook wordt de werkdruk aangepakt en krijgen leraren meer ontwikkeltijd. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Update CAO Gezondheidscentra/AHG

14 juni 2018 – De huidige cao Gezondheidscentra/AHG wordt wellicht opgesplitst in een cao per werkveld. Het juridisch onderzoek hiernaar is inmiddels afgerond. Omdat verdere uitwerking tijd vraagt, wordt deze zomer onderhandeld over een kortdurende cao Gezondheidscentra/AHG per 1 januari 2018.