Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Overdracht ABP-pensioen niet meer mogelijk

15 augustus 2019 – Ambtenaren die willen overstappen van ABP naar een ander pensioenfonds, bijvoorbeeld door baanwisseling, kunnen hun ABP-pensioen vanaf deze maand niet meer laten overdragen naar het nieuwe fonds.

Nieuwe CAO GGZ definitief

13 augustus 2019 – Het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao GGZ is door een ruime meerderheid goedgekeurd. Daarmee kunnen de afspraken worden omgezet in een definitieve cao GGZ 2019 – 2021.

Nieuwe pensioenregeling voor militairen

13 augustus 2019 – Vakbonden en het Ministerie van Defensie hebben een akkoord bereikt over een nieuwe pensioenregeling voor militairen. Het gaat om een defensiespecifieke middelloonregeling, die met terugwerkende kracht ingaat per 1 januari 2019. Dat meldt ABP.