Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Onderwijsvergoedingen augustus 2022

14 juli 2022 – Komende maand ontvangen medewerkers in het primair, voortgezet en middelbaar (beroeps)onderwijs de periodieke salarisverhoging op basis van de nieuwe cao’s. Daarnaast wordt in het basis- en voortgezet onderwijs de jaarlijkse bindingstoelage uitbetaald.

CAO VO 2022 – 2023 een feit

14 juli 2022 – De nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs is definitief. Zowel vakbondsleden als leden van de VO-raad hebben met ruime meerderheid ingestemd met het onlangs bereikte onderhandelaarsakkoord voor de cao VO 2022 – 2023.

CAO PO 2022 – 2023 definitief

11 juli 2022 – De achterbannen van de bonden en werkgeversorganisatie PO-raad hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao PO. Daarmee is de cao definitief geworden.

CAO Rijk 2022 – 2024 ondertekend

11 juli 2022 – Met de instemming van de achterbannen, hebben de bonden vanmorgen het onderhandelaarsresultaat voor een nieuwe cao Rijk ondertekend met minister Hanke Bruins Slot. Daarmee is de nieuwe cao definitief.

Komende donderdag overleg CAO Kraamzorg hervat

11 juli 2022 – Hoewel er grote stappen zijn gezet, is er nog geen nieuwe cao voor de kraamzorg. Komende donderdag 14 juli wordt het overleg hervat in de hoop dan tot een akkoord te komen.

Als eerste op de hoogte

47992 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris