Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Wat is ambtenarenstatus?

Ambtenaren hebben een aparte status, de ambtenarenstatus. Volgens de ambtenarenstatus gelden voor ambtenaren enkele speciale regels. Deze zijn vastgelegd in de Ambtenarenwet 2017. Hierin staat onder andere dat ambtenaren een geheimhoudingsplicht hebben, maar ook dat zij geen giften aan mogen nemen en verplicht zijn andere functies te melden. U krijgt de ambtenarenstatus wanneer u bij de overheid in dienst treedt. U legt dan de ambtseed af.

Waarom de ambtenarenstatus?
De ambtenarenstatus moet er voor zorgen dat ambtenaren integer handelen. Bovendien biedt de ambtenarenstatus bescherming, zoals tegen politieke willekeur. De ambtenarenstatus heeft dan ook twee kanten. De status zorgt ervoor dat ambtenaren juist handelen, maar ook dat zij beschermd worden tegen zaken waar zij door hun beroep mee te maken kunnen krijgen.

Normalisering van de ambtenarenstatus
Sinds 1 januari 2020 is de ambtenarenstatus genormaliseerd in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Daarom is ook de Ambtenarenwet aangepast.

 

 

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

51277 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris