Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Wat is een ambtenaar?

Volgens de Ambtenarenwet 2017 is een ambtenaar een persoon die een arbeidsovereenkomst heeft met een overheidswerkgever. Een ambtenaar kan een gemeenteambtenaar zijn, maar ook medewerkers bij de provincies, waterschappen en rijksoverheid zijn ambtenaren.

Bovenstaande definitie bestaat sinds 1 januari 2020 door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Hierdoor is de rechtspositie van ambtenaren genormaliseerd en vallen zij net als werkenden in het bedrijfsleven onder het arbeidsrecht en hebben zij voortaan een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling.

Nieuwe ambtenaren 
Door de Wnra zijn er sinds 1 januari 2020 ook nieuwe overheidswerkgevers bijgekomen. Dat betekent dat medewerkers van bijvoorbeeld het UWV, CBR, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en De Nederlandsche Bank (DNB) voortaan ook ambtenaar zijn en onder de Ambtenarenwet 2017 vallen.

Andere ambtenaren
Daarnaast is er een groep ambtenaren die wel ambtenaar is, maar op wie de Wnra en Ambtenarenwet 2017 niet van toepassing zijn. Dat geldt voor medewerkers bij politie en defensie, rechters, officieren van justitie en politieke ambtsdragers.

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris