Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Wat is de Ambtenarenwet 2017?

In de Ambtenarenwet 2017 zijn de rechten en plichten van genormaliseerde ambtenaren vastgelegd op basis van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) die per 1 januari 2020 van kracht is. De Ambtenarenwet 2017 geldt sinds 1 januari 2020 en heeft door de Wnra de oude Ambtenarenwet vervangen.

De onderwerpen in de Ambtenarenwet hebben te maken met de ambtelijke status, zoals ambtseed, integriteitsbeleid, het vervullen van vertrouwensfuncties, nevenwerkzaamheden, financiële belangen en de beperking van grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting en geheimhoudingsplicht. Het gaat om bepalingen die nauw verbonden zijn met het bijzondere karakter van het werken bij de overheid en die niet thuishoren in het arbeidsvoorwaardenoverleg.

Onderwerpen als beslag, terugvordering, verrekening en korting, komen in de Ambtenarenwet 2017 niet meer voor. Hiervoor gelden nu de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. Inhoudelijk maakt dat weinig verschil.

Verplichtingen voor de overheid
In de Ambtenarenwet staan niet alleen de rechten en plichten van ambtenaren, maar ook van de betreffende overheidswerkgevers. Zo moeten zij ervoor zorgen dat ambtenaren in een eerlijke en transparante omgeving bij de overheid kunnen werken.

De overheid heeft bijvoorbeeld een gedragscode en integriteitsbeleid. Daarnaast bestaat er een regeling voor klokkenluiders, voor meer eerlijkheid en transparantie op de werkvloer. En gaat een ambtenaar de politiek in? Dan is de overheid verplicht een terugkommogelijkheid aan te bieden als de ambtenaar terug wil komen. Ook dit staat in de Ambtenarenwet.

 

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

51277 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris