Blijf nu op de hoogte

47839 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Wat is een genormaliseerde ambtenaar?

Een genormaliseerde ambtenaar is een ambtenaar waarvan de rechtspositie sinds 1 januari 2020 is genormaliseerd volgens de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Deze ambtenaren vallen daardoor niet langer onder het ambtenarenrecht, maar onder het arbeidsrecht.

De Wnra geldt voor een groot deel van de ambtenaren, zoals ambtenaren bij de rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen. Ook medewerkers van overheidswerkgevers die al voor de invoering van de Wnra een arbeidscontract hadden, maar geen ambtenaar waren, vallen onder de Wnra. Voorbeelden zijn medewerkers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), De Nederlandsche Bank (DNB), CBR, CBS, de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) en het UWV.

Naast genormaliseerde ambtenaren, is er ook een groep ambtenaren van wie de rechtspositie niet is genormaliseerd. Deze niet-genormaliseerde ambtenaren zijn alle ambtenaren bij politie en defensie, rechters, officieren van justitie en politieke ambtsdragers.