Ambtenaren rijden het goedkoopst in een private leaseauto.

Meer informatie

UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) verzorgt de uitvoering van werknemersverzekeringen in Nederland en biedt arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening.

Medewerkers van het UWV zijn door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 ambtenaar en vallen onder de Ambtenarenwet 2017.

Gratis salarisupdates ontvangen?

46882 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates