Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) verzorgt de uitvoering van werknemersverzekeringen in Nederland en biedt arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening.

Medewerkers van het UWV zijn door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 ambtenaar en vallen onder de Ambtenarenwet 2017.

Salarisschalen

Salarisschalen UWV 2022

De salarisschalen zijn ook opgenomen in artikel 5 van de cao.

Als eerste op de hoogte

51277 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris