Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De arbeidsvoorwaarden van medewerkers van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zijn geregeld in de cao SVB. Namens de overheid draagt de SVB zorg voor de uitvoering van de diverse volksverzekeringen in Nederland, zoals de kinderbijslag, het AOW-pensioen, de nabestaandenuitkering Anw en het persoonsgebonden budget (PGB).

Gratis salarisupdates ontvangen?

49392 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates