Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

6 procent meer salaris in CAO Gemeenten 2024 – 2025

13 november 2023 – Gemeenteambtenaren krijgen er komend jaar 6 procent salaris bij. Ook wordt de arbeidsmarkttoelage verhoogd naar maximaal 15 procent van het salaris en gaat het bovenwettelijk verlof in 2025 naar 8 dagen. Dat staat in het onderhandelingsresultaat tussen de VNG / WSGO en de bonden voor een nieuwe cao gemeenten.

6 procent salaris erbij
De lonen gaan in twee stappen omhoog. Per 1 januari 2024 stijgen de salarissen met 4,75 procent. In oktober volgt een tweede verhoging van 1,25 procent. Met die 6 procent zijn de werkgevers en bonden in het midden uitgekomen tussen het eerste bod van de werkgevers van 4 procent en de 8 procent eis van de bonden. Eind vorige maand kwamen de onderhandelaars al dichter bij elkaar door het bod met 0,5 procent te verhogen en de eis met 1 procent te verlagen.

Naast de verhogingen van in totaal 6 procent, wordt aan schaal 1 een nieuwe periodiek van 2.184 euro toegevoegd.

De loonstijgingen gelden niet voor schaal A. Deze schaal is gekoppeld aan het wettelijk minimumloon (WML). De periodieken in schaal A bedragen 100 tot 120 procent van het WML. Door de stijging van het WML wordt het minimum uurloon van 14 euro ingehaald door het WML.

Arbeidsmarkttoelage en extra periodieke verhoging
Ook zijn er afspraken gemaakt om de positie van gemeenten op de arbeidsmarkt te versterken. Daarvoor gaat onder andere de maximale arbeidsmarkttoelage van 10 naar 15 procent van het salaris en kan de werkgever een extra periodieke salarisverhoging geven buiten de vaste periodiekdatum. Daar staat tegenover dat de opzegtermijn voor medewerkers wordt verlengd van een naar twee maanden. Dit geeft de werkgever meer tijd om een vervanger te zoeken.

Verlof
Het bovenwettelijk verlof wordt per 1 januari 2025 uitgebreid naar 8 dagen(57,6 uur). De bonden pleitten eerder voor een verlof van 72 uur (FNV) of het gelijktrekken met het bovenwettelijk verlof bij het Rijk (64 uur).

RVU
Een andere afspraak in het onderhandelingsresultaat is de verlaging van het vereiste aantal dienstjaren voor deelname aan de RVU-regeling van 43 naar 41.

Als de achterban van de werkgevers en bonden akkoord gaan loopt de cao van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025. De ledenraadpleging start komende woensdag. Op 13 december besluit het VNG-bestuur of het akkoord wordt bekrachtigd. De nieuwe cao is daarmee op zijn vroegst op 14 december definitief.

Bekijk hier het volledige onderhandelingsresultaat cao gemeenten 2024 – 2025.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41822 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris