Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Vakbonden pleiten voor 8 procent meer salaris in CAO Gemeenten

18 september 2023 – In aanloop naar de komende onderhandelingen voor een nieuwe gemeente cao hebben de bonden hun inzet bekend gemaakt. Daarin pleiten ze onder andere voor een salarisverhoging van 8 procent.

Komende vrijdag starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao gemeenten. De werkgevers deelden eerder al de concept arbeidsvoorwaardennota. Deze is na de ledenraadpleging op een paar punten aangepast en nu omgezet in een inzetbrief. Ook de bonden hebben hun inzetbrieven gepubliceerd.

8 procent erbij
De drie betrokken bonden FNV, CNV en CMHF zetten in op een loonsverhoging van 8 procent. FNV gaat daarin iets verder: nominaal 100 euro en daarbovenop 8 procent. CNV wil juist geen nominale verhoging vanwege de middengroepen. Een nominale verhoging is vooral gunstig voor de laagste salarisschalen. De middengroepen profiteren daar minder van. Vanwege de inflatie die vooral een grote druk legt op de lagere inkomens, werd voor de lopende cao wel gekozen voor een nominale verhoging.

De werkgevers noemen geen percentage. Zij willen een loonontwikkeling afspreken die goed past bij overige overheidssectoren. De ruimte voor loonontwikkeling in 2024 wordt mede bepaald door de verwachte pensioenpremieontwikkeling in 2024. Op basis van de verwachtingen van ABP afgelopen zomer ziet dat er gunstig uit.

Automatische prijscompensatie en verhoging minimumloon
Naast de salarisverhoging wil FNV ook afspraken maken over automatische prijscompensatie en het minimum uurloon verhogen naar 16 euro. Sinds 1 januari 2022 kennen gemeenten een minimumloon van 14 euro per uur. Dat bedrag is in de huidige cao niet geïndexeerd. Dat bedrag is met de huidige inflatie niet meer toereikend volgens de bond.

Verhoging arbeidsmarkttoelage
Om beter te concurreren op de arbeidsmarkt, willen zowel de werkgevers als de bonden de arbeidsmarkttoelage verhogen. VNG/WSGO denken aan een verhoging van 10 naar 15 procent. Als het aan CNV ligt gaat de toelage naar 20 procent en worden de mogelijkheden voor toekenning verbreed. Zo moet het voor gemeentelijke werkgevers mogelijk zijn om uitzonderlijk talent aan te trekken en te behouden.

Meer verlofuren
Een ander punt dat de bonden noemen is het verhogen van het aantal verlofuren om concurrerend te zijn met onder andere de werkgever Rijk. FNV gaat in dit verband voor een verhoging van het aantal bovenwettelijke verlofuren van 50,4 naar 72 uur per jaar. CNV beperkt de verhoging tot 64 uur, net als bij de rijksoverheid.

Zowel de werkgevers als bonden zetten in op een cao looptijd van 1 jaar.

Bekijk hier de inzet van de werkgevers
Bekijk hier de inzet van FNV
Bekijk hier de inzet van CNV
Bekijk hier de inzet van CMHF

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

50502 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris