Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Werkgevers willen werken bij de gemeente aantrekkelijker maken

6 juli 2023 – Met hogere toelagen en de mogelijkheid om op ieder moment een extra periodiek toe te kennen, willen de gemeentelijke werkgevers het werk bij de gemeente aantrekkelijker maken en de concurrentie aangaan op de arbeidsmarkt. Dat schrijven ze in de concept arbeidsvoorwaardennota voor een nieuwe cao gemeenten en SGO.

In de arbeidsvoorwaarden nota doen de VNG en WSGO voorstellen voor de nieuwe cao gemeenten voor 2024. Het concept daarvan hebben zij nu aan hun leden voorgelegd. Gemeenten kunnen hier tot 8 september op reageren, waarna de definitieve nota op 15 september wordt vastgesteld door het VNG- en het WSGO-bestuur.

Verhoging toelagen en extra periodiek op willekeurig moment
In de nota schrijven de VNG en WSGO dat de concurrentie op de arbeidsmarkt groot is en dat veel gemeenten bezettingsproblemen hebben. Om dat het hoofd te bieden, willen ze in de bestaande arbeidsvoorwaarden meer mogelijkheden creëren. Zo stellen ze voor het maximum voor de functioneringstoelage en de arbeidsmarkttoelage te verhogen van 10 naar 15 procent. Ook willen ze de toelage onregelmatige dienst en de toelage beschikbaarheidsdienst voortaan opbouwen over het salaris met een maximum van de bovenste periodiek in schaal 8 (nu respectievelijk schaal 6 en 7). Daarnaast is het voorstel de percentages van de toelage onregelmatige dienst en de buitendagvenstertoelage voor weekenden en feestdagen aan elkaar gelijk te stellen.

Waar werkgevers nu alleen de mogelijkheid hebben om medewerkers op de vaste periodiekdatum een extra periodiek toe te kennen, stellen de werkgevers voor dat dat ook op een willekeurig ander moment kan.

Opzegtermijn naar twee maanden
Tegelijkertijd willen de VNG en WSGO de opzegtermijn voor medewerkers aanpassen van een naar twee maanden. “We willen niet voorkomen dat medewerkers vertrekken maar ervoor zorgen dat de werkgever en de collega’s meer tijd hebben om vervanging te zoeken. Dit vergroot de continuïteit in de organisatie van het werk en vermindert daarmee de gevolgen voor de werkdruk”, aldus de werkgevers.

Loonontwikkeling die past bij omliggende sectoren
Op het gebied van de lonen willen de werkgevers ‘een loonontwikkeling afspreken waarmee de gemeentelijke sector zich goed positioneert tegenover de omliggende sectoren in de overheid’. De ruimte voor loonontwikkeling wordt mede bepaald door de verwachte pensioenpremieontwikkeling in 2024 die nog niet bekend is. Waar de arbeidsvoorwaardenruimte in de huidige cao voor het grootste deel is vertaald in een nominale verhoging, vanwege de druk van de inflatie op de koopkracht van medewerkers met lagere inkomens, gaat de voorkeur voor de nieuwe cao uit naar een procentuele
salarisverhoging.

Bekijk hier de volledige concept arbeidsvoorwaardennota 2024.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41664 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris