ABP zoekt kandidaten voor verantwoordingsorgaan

31 oktober 2017 – ABP organiseert verkiezingen voor nieuwe leden voor het verantwoordingsorgaan. Het pensioenfonds is hiervoor op zoek naar kandidaten. Geïnteresseerde deelnemers en pensioengerechtigden kunnen zich hiervoor tot 15 januari 2018 verkiesbaar stellen. Dat meldt het pensioenfonds op haar website.

Leden van het verantwoordingsorgaan kunnen meedenken en -praten over beleidszaken als de pensioenpremie, indexatie van het pensioen, communicatie van ABP naar deelnemers en werkgevers en de manier waarop ABP de pensioengelden belegt.

De verkiezingen vinden plaats van 3 tot 30 april 2018. Op 14 mei 2018 wordt de verkiezingsuitslag bekend gemaakt. De nieuwe starten op 1 juli 2018.

Lees meer over hoe u zich verkiesbaar kunt stellen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris
Foto: ANP
Afbeelding: ABP