Brandweer en politie best gewaardeerde overheidsorganisaties

2 november 2017 – De brandweer en politie staan op de eerste en tweede plek als het gaat om de waardering van overheidsorganisaties. Ook de vier defensieonderdelen hebben een sterk imago. De waardering voor de Belastingdienst en het CJIB is daarentegen zeer laag. Dat blijkt uit het Overheid Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy.

In het onderzoek werd eerst de bekendheid van de verschillende overheidsinstellingen gemeten en volgde daarna een onderzoek naar het imago.

Brandweer sterkste Nederlandse merk
De brandweer scoort als merk het beste, ook in vergelijking met andere sectoren. Daarmee doet de brandweer het beter dan een sterk merk als Albert Heijn. Dat is de meest verrassende conclusie uit het onderzoek volgens merkadviseur Hendrik Beerda. “De toppositie dankt de brandweer aan de kwaliteit van de medewerkers en het vertrouwen in de goede besteding van het geld. De politie wordt weliswaar een stuk minder gewaardeerd, maar neemt de tweede positie in op de ranglijst van sterkste overheidsmerken. De nummer drie, Staatsbosbeheer, dankt zijn plek aan zijn sympathieke rol als natuurbeheerder.”

Defensie heeft ijzersterk imago
Ook de Marine, Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee staan alle vier in de top 10 van sterkste overheidsmerken. Volgens Beerda heeft de krijgsmacht dit onder andere te danken aan de landelijke campagne voor de werving van defensiepersoneel.


Bron: Hendrik Beerda Brand Consultancy

Ministeries zijn een mysterie 
De ministeries doen het in het onderzoek een stuk minder goed. Ze nemen allemaal een middenpositie in binnen de top 100 van favoriete overheidsinstellingen. Onduidelijkheid over wat de ministeries doen, speelt hierin waarschijnlijk een grote rol denken de onderzoekers. Het ministerie van¬†Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) blijkt het meest geliefd. “Dit beleidsterrein spreekt kennelijk het meest tot de verbeelding bij de burger. Maar wat er op de ministeries precies gebeurt is een groot raadsel voor de meesten van ons. Het ministerie van Algemene Zaken heeft het onduidelijkste profiel.”

CJIB en Belastingdienst niet geliefd
De Belastingdienst en het CJIB zijn weliswaar zeer bekend, maar worden uitzonderlijk laag gewaardeerd. Het CJIB staat onderaan en dankt die positie volgens Beerda aan haar taak om boetes te innen. Bij de Belastingdienst spelen vooral de negatieve berichten over de problemen bij de dienst een grote rol.

Vertrouwen
Betrouwbaarheid en deskundigheid worden als belangrijkste kenmerken van de overheid bestempeld. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders veel vertrouwen hebben in de overheid. Dit geldt volgens de onderzoekers vooral voor protestanten, hoopopgeleiden en bovenmodaal verdieners.

Door: Redactie Ambtenarensalaris