Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Concept-transitieplan ABP-pensioenregeling 2027

26 maart 2024 – Per 1 januari 2027 gaat ABP over op een nieuwe pensioenregeling. De sociale partners in de overheids- en onderwijssectoren hebben afspraken gemaakt over de inhoud van de nieuwe regeling en de overgang naar de ABP-pensioenregeling 2027. De afspraken zijn uitgewerkt in een concept-transitieplan. Vanaf komende maand kunnen vakbondsleden op het transitieplan reageren.

Pensioenwet
De nieuwe pensioenregeling komt voort uit de nieuwe Pensioenwet die op 1 juli 2023 is ingegaan. In deze wet staan nieuwe regels voor pensioen. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle Nederlandse pensioenfondsen op de nieuwe regels overgaan. ABP gaat op 1 januari 2027 over op de nieuwe pensioenregeling.

Concept-transitieplan
In het concept-transitieplan staan zowel afspraken over de nieuwe pensioenregeling, als over het overzetten van de pensioenaanspraken naar het nieuwe stelsel en de compensatie voor groepen die nadeel hebben van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Kern van de nieuwe pensioenregeling is een transparante en eenvoudigere regeling waarbij de pensioenen meer meebewegen met de economie. Gaat het goed, dan gaat uw pensioen eerder omhoog. Gaat het economisch minder voorspoedig, dan kan uw pensioen dalen. Het streven is het pensioen zo stabiel mogelijk te houden.

Verdere tijdlijn
Verenigingen van gepensioneerden en verenigingen van voormalige deelnemers kunnen eind deze maand in hoorzittingen hun oordeel over het concept-transitieplan geven. Vervolgens kunnen de vakbondsleden vanaf half april op het definitieve transitieplan reageren. Na instemming van de achterban, krijgt het ABP-bestuur opdracht om de nieuwe regeling uit te voeren.

Hieronder vindt u een samenvatting van het plan en het volledige plan.

Bekijk hier het volledige concept-transitieplan ABP pensioenregeling 2027.

Bekijk hier de samenvatting van het concept-transitieplan ABP pensioenregeling 2027.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41773 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris