Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Dekkingsgraad ABP onder kritische grens, pensioenverlaging dichtbij

3 september 2019 – De financiële situatie van ABP verslechtert. De actuele dekkingsgraad ligt onder de kritische grens. Pensioenverlaging komt daarmee dichtbij, maar zekerheid is er pas op 31 december 2019. 

Blijf nu op de hoogte

49204 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Kritische grens
De dekkingsgraad van ABP is het afgelopen jaar sterk gedaald, van 105,2 procent eind augustus 2018 naar 93,9 procent op 31 juli 2019. Daarmee ligt de dekkingsgraad onder de kritische grens van ongeveer 95 procent. Door strengere rekenregels moet ABP minimaal een dekkingsgraad van ongeveer 95 procent hebben om niet te hoeven verlagen (dit was 88 procent). Komt ABP daar eind van dit jaar onder, dan moet het fonds de pensioenen verlagen. De dekkingsgraad op 31 december is daarbij bepalend.

Is pensioenverlaging daadwerkelijk aan de orde, dan gebeurt dat in de loop van 2020, nadat ABP een herstelplan heeft opgesteld en ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Pas als DNB het plan heeft goedgekeurd, wordt duidelijk hoeveel die verlaging zal zijn en wat dit voor ieder persoonlijk betekent.

De belangrijkste reden van de verslechterende situatie is de dalende marktrente. Ondanks de goede beleggingsresultaten, stijgen de verplichtingen van ABP sneller dan het vermogen. De dekkingsgraad geeft in procenten de verhouding tussen beide weer. Een dekkingsgraad van 93,9 procent betekent dat ABP voor iedere euro die het fonds moet uitkeren, maar 0,939 cent in kas heeft.

Door: Redactie Ambtenarensalaris