Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Dreiging pensioenverlaging reëel ondanks uitstekend rendement

18 april 2019 – Nooit eerder behaalden de pensioenfondsen zo’n goed beleggingsresultaat als in het eerste kwartaal van 2019. Tegelijkertijd is de dreiging van pensioenverlaging groter dan ooit.

Blijf nu op de hoogte

47923 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Voor die bizarre situatie staan de pensioenfondsen, na de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal.

Groei pensioenvermogen
Het pensioenvermogen van ambtenarenpensioenfonds ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) was eind maart groter dan ooit. Dankzij een uitstekend beleggingsresultaat van 8,2 procent nam het vermogen van ABP toe van 399 miljard naar 431 miljard. PFZW behaalde een rendement van 8,5 procent en zag het vermogen toenemen met 17,5 miljard naar 216 miljard. Met deze cijfers werd het negatieve resultaat over 2018 in een klap goedgemaakt.

Extreem lage rente
Toch is er ook slecht nieuws. De pensioenfondsen werden ook geconfronteerd met een ander record, de extreem lage rente. Hoe lager de rente, hoe meer geld pensioenfondsen in kas moeten houden om aan hun pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Dat zorgt voor een bizarre situatie: naast een fantastisch resultaat op de pensioenbeleggingen is de kans op pensioenverlaging reëler dan ooit. “Per saldo verbeterde onze financiële gezondheid daardoor nauwelijks. Met deze extreem lage rentestanden beleggen we als het ware tegen de klippen op”, legt Peter Borgdorff, directeur PFZW uit.

Pensioenverlaging vanaf 2021
ABP en PFZW hebben tot eind 2020 om hun beleidsdekkingsgraad op het minimale niveau van respectievelijk 104,2 en 104,3 procent te brengen. Bij beide fondsen daalde die afgelopen kwartaal door de lagere rente. Bij ABP zakte de beleidsdekkingsgraad van 103,8 naar 102,4 procent, PFZW zag de beleidsdekkingsgraad afnemen van 101,3 naar 100,9 procent. Slagen de fondsen er niet in voor eind 2020 op het juiste niveau te komen, dan moeten de pensioenen in 2021 verlaagd worden.

De huidige situatie is niet meer uit te leggen vinden de fondsen. De economie bloeit, maar gepensioneerden en werknemers merken daar niks van in hun pensioen. Zij pleiten al langere tijd voor pensioenhervorming om kortingen te voorkomen. Vorig jaar klapte het pensioenoverleg tussen vakbonden, werkgevers en kabinet. Sindsdien liggen de gesprekken stil. Daarbij blijft het de vraag of pensioenhervorming kortingen kan voorkomen. Volgens De Nederlandsche Bank staan de financiële situatie van de fondsen en de nodige hervormingen los van elkaar.

Bekijk hier de kwartaalberichten van ABP en PFZW:
Cijfers eerste kwartaal 2019 ABP
Cijfers eerste kwartaal 2019 PFZW

Door: Redactie Ambtenarensalaris