Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

FNV stelt stemming over nieuw pensioenstelsel uit

22 juni 2020 – De grootste vakbond, FNV, heeft de stemming over het onlangs bereikte pensioenakkoord uitgesteld naar 4 juli. Leden zouden onvoldoende tijd hebben gekregen om een weloverwogen beslissing te nemen. Vooralsnog is er dus nog geen duidelijkheid.

Blijf nu op de hoogte

47294 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Minister Koolmees is teleurgesteld. Hij hoopte het akkoord voor de zomer door de Eerste en Tweede Kamer te hebben, maar dat lijkt niet meer haalbaar. Op 3 juli begint het zomerreces voor het parlement. De minister benadrukt dat de gemaakte afspraken wat hem betreft niet meer worden aangepast: “Er ligt nu een totaalpakket op tafel. Dat biedt geen ruimte voor onderhandelingen.”

Nog veel onduidelijkheden
Vakbond CNV stemde afgelopen week al wel in met het bereikte akkoord. Voor vakbond VCP zijn er nog te veel onduidelijkheden om ja of nee tegen het akkoord te zeggen. Volgens vicevoorzitter Gerrit van de Kamp zijn er vooral zorgen over compensatie voor werknemers die pensioenopbouw kwijtraken. Voor Van de Kamp gaat het uiteindelijk om de uitwerking die moet leiden tot een toekomstbestendig pensioen. “Iedereen gaat ervan uit dat dat wel goedkomt, maar dat moet nog blijken.”

In de huidige plannen wordt een grote groep werknemers geconfronteerd met een enorm pensioengat. “Compensatie voor die groep is er nog niet, dus dat moeten we via de politiek zien te bereiken”, zegt Van de Kamp. Volgens het akkoord worden gedupeerde werknemers via de cao gecompenseerd, maar de VCP heeft daar met de huidige coronacrisis weinig vertrouwen in.

Middengroep tussen wal en schip
In het huidige pensioenstelsel bouwt iedere deelnemer ongeacht leeftijd evenveel pensioen op per ingelegde euro. Maar de euro van een jongere werknemer kan langer renderen en is dus meer waard. Op die manier subsidiëren jongeren in feite oudere werknemers. In het nieuwe stelsel is leeftijd bepalende voor het pensioen dat een werknemer per ingelegde euro opbouwt. Daarbij krijgen jongeren meer pensioenopbouw per ingelegde euro dan ouderen. Daarmee dreigt de groep tussen 35 en 55 jaar tussen wal en schip te raken. Als jonge werknemers hebben zij de oudere werknemers wel gesubsidieerd, maar maken daar in de toekomst zelf geen aanspraak meer op. Zij zouden hiervoor gecompenseerd worden, maar dat geldt ook voor misgelopen pensioenverhogingen ter compensatie van inflatie. En dat geld moet er wel zijn.

Ook is er nog veel onduidelijkheid over de uitvoering van het nieuwe pensioenstelsel zelf. Er leven vragen als: Hoe worden beleggingswinsten precies verdeeld? en Wanneer worden pechgeneraties gecompenseerd? Ook zijn er nog veel onzekerheden over wat er gebeurt als je van baan verandert en bij een ander pensioenfonds aansluit. Volgens VCP zouden er grote pensioengaten kunnen ontstaan.

Volgens berekeningen van het CPB zouden huidige werknemers in het nieuwe stelsel een hoger pensioen krijgen dan in het huidige stelsel. Alleen voor wie nog moet beginnen met werken, lijken de modellen minder gunstig.

Tegelijkertijd, als we in het huidige stelsel blijven, zullen veel pensioenfondsen de komende jaren flink moeten korten.

Door: Redactie Ambtenarensalaris