Als eerste op de hoogte

48508 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

FNV wil 5 procent meer loon in 2019

17 september 2018 – Vakbond FNV wil dat de lonen in 2019 met 5 procent omhoog gaan met een minimum van 100 euro bruto per maand. Een rechtvaardige eis vindt de bond, omdat werkenden veel te weinig hebben geprofiteerd van de economische groei en hogere lonen bijdragen aan het indammen van de krapte op de arbeidsmarkt.

Nooit gehaald
Het gaat om de hoogste eis in 30 jaar aldus FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha tegen Radio EenVandaag. De bond presenteert de looneis traditioneel rond Prinsjesdag als eerste stap in de onderhandelingen met werkgevers. Alle eisen ten spijt, het is de bonden de afgelopen 20 jaar nooit gelukt de looneis te halen volgens EenVandaag. Voor dit jaar lag de looneis op 3,5 procent, maar blijft het tot nu toe steken op gemiddeld 2,3 procent. Peter Hein van Mulligen van het CBS bevestigde bij EenVandaag dat vooral de cao-lonen achterblijven bij de economische groei.

Achterhaald
Werkgeversverenigingen AWVN en VNO-NCW laten in een reactie weten dat een centrale looneis achterhaald is. “De lonen worden per sector bepaald, daar kun je geen centraal cijfer op plakken. Er zijn daarnaast meer variabelen belangrijk bij de bepaling van de hoogte van het loon, zoals de staat van de economie. Wat de lonen dus uiteindelijk worden, wachten we af per sector”, aldus een woordvoerder van VNO-NCW. Ook AWVN laat weten dat onderhandelaars zich laten leiden door de situatie in een sector en dat daarbij passende afspraken gemaakt worden.

Naast hogere lonen zet FNV  in op meer zekerheid en meer vaste banen. Werkgevers moeten volgens de bond stoppen met concurrentie op arbeidskosten, hun verantwoordelijkheid nemen en investeren in alle werkenden. De bonden worden in hun looneis gesteund door premier Rutte en De Nederlandsche Bank. Ook zij vinden dat de salarissen omhoog moeten. Vandaag zal het kabinet tijdens Prinsjesdag een koopkrachtstijging van 1,5 procent presenteren.

Ambtenarensalarissen
De salarisgroei bij de overheid liep de afgelopen jaren behoorlijk uiteen. Waar de loonstijging bij de overheid in 2016 nog het hoogst was, kregen ambtenaren er in 2017 het minste bij. In het eerste kwartaal van 2018 liep de loonstijging bij overheid en bedrijfsleven gelijk op. De afgelopen maanden werden nog diverse nieuwe cao’s gesloten binnen overheid, onderwijs en zorg.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

48508 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris