Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Grootste stijging cao-lonen sinds 2009

6 oktober 2016 – De stijging van de cao-lonen is in bijna zeven jaar niet zo hoog geweest als in het derde kwartaal van 2016. Ten opzichte van vorig jaar was de toename 2,1 procent. Het verschil met de inflatie (0,0 procent) is in dertig jaar niet zo groot geweest. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

cao-lonen

 

Al sinds het derde kwartaal van 2014 stijgen de cao-lonen sneller dan de inflatie. Sinds het tweede kwartaal van 2015 is het verschil steeds groter geworden, onder meer doordat de inflatie naar nul daalde. Het verschil tussen de cao-loonstijging en de inflatie was voor het laatst zo groot in 1986. Ook in dat jaar was de inflatie laag.

Grootste stijging bij de overheid
Met 3,5 procent stegen de lonen in het derde kwartaal van 2016 het meest bij de overheid. Bij particuliere bedrijven en in de gesubsidieerde sector was dat 1,9 en 1,1 procent. Sinds het eerste kwartaal van 2015 is de stijging van de lonen bij de overheid hoger dan die in de andere twee sectoren. Het gaat hier om een inhaalslag na een periode waarin bij veel overheidscao’s de nullijn werd gehanteerd, meldt het CBS. Over de hele periode 2010 tot 2016 (derde kwartaal) groeien de percentages waarmee de lonen in de verschillende sectoren zijn gestegen naar elkaar toe. Voor de particuliere sector was die stijging met 8,6 procent het hoogst. In de gesubsidieerde sector was de cao-loonontwikkeling 8,1 procent en bij de overheid 7,9 procent.

Onderwijs scoort hoogst 
Op bedrijfstakniveau was de cao-loonstijging het grootst in het onderwijs (4,5 procent). Dit komt voornamelijk door de loonsverhogingen in de vier grote onderwijscao’s. In de financiële dienstverlening namen de lonen met 0,8 procent het minst toe.

cao-lonen1

Door: Redactie Ambtenarensalaris