Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Lonen overheid en onderwijs hardst gestegen

25 juli 2017 – De cao-lonen zijn afgelopen jaar met 1,8 procent toegenomen ten opzichte van 2015. Dat is de grootste loonstijging in de afgelopen zes jaar. De onderwijs- en overheidssalarissen gingen het meest omhoog. Dat blijkt uit de definitieve cijfers over de cao-lonen 2016 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De overheidssalarissen stegen het hardst. Deze namen toe met 3,4 procent, met een uitschieter voor het onderwijs (3,9 procent) gevolgd door het openbaar bestuur (3,2 procent). Bij de particuliere bedrijven en gesubsidieerde sector bleef de groei beperkt tot respectievelijk 1,6 en 1,4 procent.

Het ontwikkelverschil tussen overheid en andere sectoren is te verklaren uit het centraal akkoord van 2015 waarin kabinet en vakcentrales afspraken hebben gemaakt over de loonontwikkeling van de overheids- en onderwijssectoren. Waar onderwijs en overheid in 2014 nog tot de bedrijfstakken met de laagste loonstijging behoorden, is er in 2016 een inhaalslag gemaakt. Daarentegen bleef de loonontwikkeling bij de overheid in het eerste kwartaal van 2017 weer achter bij de andere sectoren.


Bron: CBS

De afgelopen twee jaar stegen de cao-lonen sneller dan de consumentenprijzen. In 2016 lag de loonstijging 1,5 procentpunt boven de stijging van de consumentenprijzen, die maar 0,3 procent bedroeg. Zo’n groot verschil was er volgens CBS in de afgelopen dertig jaar alleen in 1987 en 2009. Het verschil is inmiddels een stuk kleiner door de groei van de consumentenprijzen eind 2016.

Door: Redactie Ambtenarensalaris