Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Omvang Nederlandse overheid daalt verder

Het aantal ambtenaren in Nederland daalt verder. In de afgelopen vijf jaar tijd is het aantal ambtenaren met 65.000 gekrompen naar 915.000. Deze krimp is vooral zichtbaar binnen het Rijk, provincies en de gemeenten. Tegelijkertijd stijgt het aantal vrouwen in de publieke sector jaarlijks. Ook steeds meer managementposities worden door vrouwen ingenomen. Dit blijkt uit cijfers in de publicatie Werken in de Publieke Sector die minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vrijdag 25 september naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Langer doorwerken
De kabinetsmaatregelen om langer doorwerken te bevorderen, zoals de afschaffing van VUT en de verhoging van de AOW-leeftijd, hebben effect. Het aantal 60-plussers is in alle sectoren de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Hierdoor is er wel sprake van een verdere vergrijzing van het ambtenarenapparaat. Dit wordt versterkt doordat de instroom van nieuwe mensen, waaronder veelal jongeren, in de afgelopen jaren laag is geweest. Ook de externe arbeidsmobiliteit is laag: overheidspersoneel dat op zoek is naar een andere baan, zoekt deze vooral bij de eigen werkgever of sector.

Helft werkt deeltijd
Ambtenaren zijn meer in deeltijd gaan werken. In 2014 werkte 47% in deeltijd, ten opzichte van 41% in 2004. Dat is niet alleen het gevolg van de toename van het aantal vrouwen in de publieke sector. Ook bij de mannen neemt het percentage deeltijders toe. Overigens neemt ook het aantal uren dat men in deeltijd werkt toe.

Meer tevreden
Ambtenaren zijn ook meer tevreden over hun baan dan tien jaar geleden. Ruim tachtig procent is tevreden met zijn baan. Onderzoekinstellingen en Waterschappen scoren het hoogst als meest aanbevolen werkgever.

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

51277 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris