Blijf nu op de hoogte

47834 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Pensioenpremie ABP verder omhoog in 2021

5 augustus 2020 – ABP verwacht dat de pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari 2021 verder omhoog gaat. Het zou gaan om een stijging van 1,7 procentpunt van 24,9 procent naar 26,6 procent.

Blijf nu op de hoogte

47834 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Of dit ook de daadwerkelijke premie wordt, wordt eind november bekendgemaakt.

De premiestijging is volgens ABP nodig vanwege de aanhoudend lage rente en tegenvallende beleggingsopbrengsten. Het grootste deel van de pensioenpremie wordt door de werkgevers betaald. Door de hogere premie, neemt de werknemersbijdrage aan de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen toe.

ABP verwacht dat de premie ook in 2022 en 2023 verder toe zal nemen.

Defensie
De verwachte premie voor de militaire regeling is nog niet bekend, maar ook deze zal hoger zijn dan die van 2020.

Door: Redactie Ambtenarensalaris