Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Rijksambtenaren best betaalde ambtenaren

8 januari 2024 – Ambtenaren bij de rijksoverheid verdienen het meest van alle ambtenaren. Op functieniveau zijn echter de gemeentesecretarissen de grootverdieners. Dat blijkt uit het ‘salaris- en arbeidstevredenheidsonderzoek ambtenaren en bestuurders 2023’ van Binnenlands Bestuur in samenwerking met Bureau Berenschot.

Onderzoek ambtenaren en bestuurders Binnenlands Bestuur
Het onderzoek werd uitgevoerd onder ambtenaren en bestuurders die Binnenlands Bestuur lezen. De meesten van hen zitten boven schaal 8. De genoemde bedragen geven dan ook geen zuiver beeld van alle ambtenaren, maar gaan met name over ambtenaren in schaal 8 en hoger.

Uit de antwoorden van zo’n 3.500 respondenten, blijkt dat rijksambtenaren gemiddeld 90.810 euro verdienen op basis van een 40-urige werkweek. Dat is inclusief vakantiegeld, Individueel Keuzebudget (IKB) en een eventuele eindejaarsuitkering, dertiende maand of andere vaste toeslagen. Medewerkers van de waterschappen volgen de rijksambtenaren op de voet met een gemiddeld jaarsalaris van 90.459 euro. Bij de gemeenten liggen de salarissen wat lager met een gemiddeld jaarinkomen van 88.208 euro. Met een gemiddeld jaarinkomen van 81.806 euro verdienen de ambtenaren bij de provincies het minst.

Gemeentesecretarissen
Hoewel de salarissen van gemeenteambtenaren niet tot de top behoren, ligt dat op functieniveau anders. Daar springen de gemeentesecretarissen er met 130.000 euro boven uit. Ook IT-managers en hoofden automatisering verdienen goed met een gemiddeld salaris van 106.000 euro. Voor griffiers ligt het gemiddelde op een ton. Bibliothecarissen en informatiebezorgers komen er het meest bekaaid van af met een gemiddeld jaarsalaris van 63.000 euro.

Salaris afhankelijk van opleidingsniveau en leeftijd
Opvallend in het onderzoek is dat de salarissen sterk afhankelijk zijn van het opleidingsniveau. Het verschil tussen een mavo-geschoolde en universitair opgeleide ambtenaar bedraagt al gauw 20.000 euro per jaar. Ook een hbo-geschoolde ambtenaar verdient ruim meer (16.000 euro) dan zijn mavo-collega.

Ook is er een duidelijk verband tussen het salaris en de leeftijd van de ambtenaar. Zo verdienen ambtenaren tussen de 21 en 35 jaar gemiddeld 70.357 euro per jaar met een startsalaris van gemiddeld 61.000 euro rond 21 jaar. Lopen ze tegen de 35 dan is het salaris opgelopen tot gemiddeld ruim 80.000 euro. Tussen de 35 en 50 jaar loopt het inkomen nog op tot gemiddeld ruim boven de 91.000 euro per jaar. Daarna lopen de meeste ambtenaren tegen hun top. Wie tussen de 51 en 65 jaar is, krijgt er gemiddeld nog ongeveer 4.000 euro per jaar bij. Daarboven blijven de lonen vrijwel gelijk.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41773 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris