Rutte III: dubbele bezetting op Veiligheid en Justitie, Onderwijs, Volksgezondheid en Defensie

11 oktober 2017 – In een voorlopig akkoord kiest het nieuwe kabinet voor twee ministers op Onderwijs, Volksgezondheid en Veiligheid en Justitie. Daarnaast krijgt Defensie naast een minister weer een staatssecretaris. Dat meldt het Algemeen Dagblad op basis van informatie van ingewijden.

Rutte III stevent volgens de krant af op een unicum. Nooit eerder werden departementen verdeeld over meer ministers. In totaal komen er zestien ministers.

Taakverdeling
Er moeten nog afspraken gemaakt worden over de precieze invulling van het ‘duoministerschap’. Maar volgens de krant is wel duidelijk dat binnen Veiligheid en Justitie een onderscheid wordt gemaakt tussen politie en justitie enerzijds en de rechtsstaat anderzijds. Op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdt de ene minister zich bezig met langdurige zorg en focust de ander zich op de ziekenhuiszorg. Die laatste wacht een zware taak, namelijk het doorvoeren van een zorgbezuiniging van 2 miljard. Een ambitie die volgens het Centraal Planbureau niet haalbaar lijkt.

Door: Redactie Ambtenarensalaris