Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

7 procent erbij in Arbeidsvoorwaardenresultaat Defensie

6 november 2023 – Defensiemedewerkers ontvangen per 1 januari 2024 7 procent meer salaris. Wie op 1 januari 2024 bij Defensie in dienst is, ontvangt bovendien een eenmalige uitkering van 1.500 euro. Dat hebben de bonden afgesproken met onderhandelaars van het Ministerie van Defensie in het arbeidsvoorwaardenresultaat Defensie 2024.

Zowel de salarisverhoging als de eenmalige uitkering zijn ook van toepassing op de wachtgeld-, UKW- en FLO-uitkeringen van gewezen defensiepersoneel. De eenmalige uitkering van 1.500 euro is op basis van een 38-urige werkweek en geldt bij een deeltijdaanstelling naar rato. Wie tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2024 uit dienst is getreden of met pensioen is gegaan, ontvangt de eenmalige uitkering naar rato van de periode dat hij of zij in 2023 in dienst was of met pensioen is gegaan. Dat geldt ook voor reservisten.

Verbeteringen loongebouw burgerpersoneel
Een andere afspraak betreft de verbetering van het loongebouw voor burgerpersoneel. In de huidige salaristabel staan in de schalen 1 t/m 6 een aantal treden met hetzelfde salarisbedrag. Hierdoor levert een extra periodiek in deze situatie geen hoger salaris op. Daarom vervallen deze gelijke salarisbedragen en worden de treden opnieuw genummerd. Hierdoor lopen medewerkers sneller door hun schaal.

Daarnaast wordt de (voltijds) inkomenstoeslag met 20 euro verhoogd en vervolgens opgenomen in het maandsalaris. Daarmee gaat het (voltijds) bruto maandsalaris met 203,07 euro omhoog, terwijl de bruto inkomenstoeslag van 183,07 euro komt te vervallen. Door het verwerken van de hogere inkomenstoeslag in het salaris, gaan ook het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering omhoog.

Tot slot wordt aan de salarisschalen 8 t/m 16 een extra trede toegevoegd. Voor schaal 9 geldt nog een extra tredetoevoeging, zodat schaal 9 loopt van trede 0 t/m 10. Omdat de meeste burgermedewerkers op het maximum van hun schaal zitten, leveren deze maatregelen direct voordeel op. 

Verhoging reiskostenvergoeding
Voor wie nu 19 cent per kilometer ontvangt voor woon- werkverkeer gaat de reiskostenvergoeding met 2 cent per kilometer omhoog. Woont u minder dan 11 kilometer van het werk en maakt u gebruik van eigen vervoer, dan krijgt u voortaan een kilometervergoeding van 21 cent per kilometer. Voor dienstreizen met eigen vervoer geldt voortaan een vergoeding van 22 cent per kilometer.

Verbetering van het stelsel van inzetvormen en -vergoedingen
Andere afspraken in het akkoord betreffen onder andere verbeteringen in het stelsel van de verschillende inzetvormen en de vergoeding daarvan. Zo worden de inzet en deelname aan vredes- en humanitaire operaties beter beloond en ontstaat hierdoor een beter onderscheid met de vergoedingen voor bijvoorbeeld varen en oefenen.

De vaar- en oefenvergoeding voor matrozen en soldaten (groep 1) wordt vanaf 1 januari 2024 met 100 euro verhoogd als eerste stap om het onderscheid in vergoeding naar rang weg te halen.

Overige afspraken
Tot slot staan in het akkoord nog afspraken over onder meer de tegemoetkoming voor reünieactiviteiten, remotie voor burgermedewerkers, een hogere thuiswerkvergoeding (van 2 naar 2,15 euro per dag), verruiming van de cafetariaregeling in aanloop naar de invoering van een Individueel Keuzebudget (IKB) per 1 januari 2025 en een extra deeltijdverlof militairen. Dat laatste moet militairen meer zekerheid bieden om tijdelijk in deeltijd te werken.

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden Defensie 2024.

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41772 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris