Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Betaaldata salarissen Defensie 2020

5 november 2019 – Defensie heeft de betaaldata voor de salarissen in 2020 bekend gemaakt, conform de salarisschalen 2019 – 2020. Naast een verhoging van 3,15 procent per 1 juli 2020 wordt in augustus de tweede eenmalige uitkering van 300 euro (naar rato dienstverband) uitbetaald.

Blijf nu op de hoogte

47232 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dit is afgesproken in het Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2018 – 2020.

De salarissen worden volgend jaar op onderstaande data uitbetaald. Uiterlijk de volgende werkdag wordt het salaris bijgeschreven.

Vrijdag 24 januari
Maandag 24 februari
Dinsdag 24 maart
Vrijdag 24 april
Vrijdag 22 mei (incl. vakantiegeld)
Woensdag 24 juni
Vrijdag 24 juli (incl. loonsverhoging van 3,15 procent)
Maandag 24 augustus (incl. eenmalige uitkering)
Donderdag 24 september
Vrijdag 23 oktober
Dinsdag 24 november (incl. eindejaarsuitkering)
Dinsdag 22 december

Door: Redactie Ambtenarensalaris