Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Gesprekken over nieuw loongebouw Defensie gestart

27 februari 2020 – De formele gesprekken over een nieuw loongebouw en eenvoudiger toelagenstelsel voor militairen, zoals afgesproken in het Arbeidsvoorwaardenakkoord, zijn gestart. Het nieuwe loongebouw zou per 1 juli 2020 ingevoerd moeten worden.

Blijf nu op de hoogte

47294 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

De afgelopen maanden vonden al informele sessies plaats over het waarderen van functies en de vormen van belonen bij andere overheids- en marktsectoren. Ook zijn bezoldigingsstelsels geanalyseerd. Verder is gesproken over de bijzondere positie van de militair, rang- versus functiebezoldiging en toelagen.

Tijdens het overleg op 13 februari hebben Defensie en bonden uitgebreid stilgestaan bij de eisen waar het functiewaarderingssysteem voor het nieuwe loongebouw aan moet voldoen en de mate waarin het huidige systeem daaraan voldoet.

De komende periode komen Defensie en vakbonden wekelijks, informeel dan wel formeel, bij elkaar om het nieuwe loongebouw en toelagestelsel voor militairen per 1 juli in te kunnen voeren.

Door: Redactie Ambtenarensalaris