Militairen verdienen respect, maar investeringen blijven uit

21 september 2017 – De acties bij Defensie maken nog weinig indruk. Dat bleek afgelopen dinsdag in de Haagse Ridderzaal. “Militairen verdienen onze steun en ons grote respect”, zei de koning, maar over geld en investeringen werd niet gesproken. De bonden zijn het zat. “Als er niets gebeurt, zullen de acties verharden”, aldus Annemarie Snels, voorzitter van defensievakbond AFMP, in een interview met weekblad Elsevier.

Eind augustus bleek dat de formerende partijen 1 miljard willen uittrekken voor defensie. Dat is veel te weinig volgens Snels. “In de praktijk zal het zelfs neerkomen op een nieuwe ronde bezuinigingen. Het is bij lange na niet voldoende om de grote tekorten aan bijvoorbeeld materieel op te vullen. Ook staan er erg veel vacatures open. Die moeten worden ingevuld.”

Geen perspectief
Volgens de bonden zijn investeringen in personeel en materieel hard nodig, maar de begroting voor 2018 biedt volgens hen geen enkel perspectief. “Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat veel militairen bij deze politieke koers kiezen voor een andere werkgever. Omdat ze het zat zijn dat investeringen uitblijven en omdat er geen bereidheid is bij de werkgever om een goed cao-bod op tafel te leggen. Tegelijkertijd stagneert de werving, is er geen geld om de duizenden vacatures te vullen en blijven onopgeloste problemen uit het verleden (aow-gat, pensioenen) als een molensteen om de nek hangen”, schrijven de bonden.

Acties gaan door
Defensiemedewerkers wachten al vier jaar op een nieuwe cao. De onderhandelingen liggen al enige tijd stil en lijken na dinsdag voorlopig geen vervolg te krijgen. De bonden zijn duidelijk: “Wij roepen de formerende partijen en een nieuwe regering Rutte III dringend op wél te investeren in Defensie en te zorgen voor zodanige condities dat Nederland beschikt over een voor haar berekende taak berekende krijgsmacht en te investeren in personeel en materieel! En laat daarbij duidelijk zijn, zolang er geen goede cao voor defensiepersoneel ligt, blijven de gezamenlijke defensievakbonden doorgaan met acties.”

Door: Redactie Ambtenarensalaris