Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Verhoging Militair invaliditeitspensioen (MIP)

13 oktober 2022 – Het Militair invaliditeitspensioen (MIP) wordt geïndexeerd. De uitkering voor gewezen militairen die door hun beroep invalide zijn geraakt, gaat door de indexatie flink omhoog. Dat melden de militaire vakbonden.

De bonden laten weten overeenstemming te hebben bereikt met Defensie over verhoging van het invaliditeitspensioen. Door de koppeling van het MIP aan het algemene ABP ouderdomspensioen, is dit specifieke militaire pensioen al meer dan tien jaar niet meer verhoogd.

Verhoging op basis van WIA-indexatie
De indexatie houdt in dat het MIP op 1 januari 2023 eenmalig en in één keer wordt verhoogd op basis van de WIA-indexatie die sinds 2010 wordt toegepast. De hoogte van de verhoging is afhankelijk van het jaar van ontslag. Hoe later het ontslagmoment, hoe lager de verhoging. Voor iemand die in 2008 of eerder is ontslagen, bedraagt de verhoging van de MIP-grondslag ongeveer 26 procent.

De verhoging in één keer geldt ook voor de Bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV) en het Bijzonder militair nabestaandenpensioen (BMNP).

Vervolgens wordt het MIP vanaf 2023 op dezelfde manier geïndexeerd als uitkeringen op basis van de WIA.

Na invoering van het nieuwe pensioenstelsel gaan de bonden en Defensie opnieuw met elkaar in gesprek over de manier van indexeren en wordt bekeken of de WIA nog de meest passende indexatiemethode is.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

51277 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris