Nieuw raadsledenprogramma voor politieke ambtsdragers

28 september 2017 – Het opleidingsaanbod voor politieke ambtsdragers wordt uitgebreid met een nieuw raadsledenprogramma. Een eventuele verhoging van de raadsledenvergoeding wordt doorgeschoven naar een nieuw kabinet. Dat meldt de VNG na overleg met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken.

Ter versterking van de nieuwe rol van de gemeenteraad wordt het verzoek van de VNG over het opleidingsaanbod ingewilligd met een nieuw raadsledenprogramma. De VNG streeft daarbij naar verdieping en versterking van de samenwerking tussen samenleving en lokaal bestuur, tussen gemeenten en maatschappelijke partners en binnen de gemeentelijke organisatie zelf. Met het nieuwe programma hoopt de VNG het politieke ambt aantrekkelijk te houden.

Raadsledenvergoeding
Een ander onderdeel van die aantrekkelijkheid is de verhoging van de raadsledenvergoeding. De beslissing daarover wordt overgelaten aan een nieuw kabinet. De VNG pleit voor meer evenwicht tussen taakzwaarte en vergoeding. “Voor een sterke lokale democratie zijn voldoende en gekwalificeerde politieke ambtsdragers nodig die hun verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen. Dat vraagt om investeringen in de bij het ambt passende faciliteiten en arbeidsvoorwaarden. Vooral bij raadsleden in de kleine gemeenten staat de financiële ondersteuning niet in verhouding tot de verwachte inspanningen. We vragen daarom het nieuwe kabinet om met urgentie de raadsledenvergoeding op te pakken zodat deze past bij de huidige tijd, rol en de taakverzwaring van de raad”, aldus de VNG.

Door: Redactie Ambtenarensalaris