Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Principeakkoord CAO Gemeenten: 6,25 procent erbij

1 juli 2019 – Gemeenteambtenaren krijgen er de komende twee jaar 6,25 procent salaris bij. Dat is afgesproken in het vrijdag gesloten principeakkoord voor een nieuwe gemeente cao. Ook zijn er afspraken gemaakt over een vitaliteitsregeling voor jong en oud.

Blijf nu op de hoogte

47939 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Salarisontwikkeling
De lonen gaan in vier stappen omhoog: 3,25 procent per 1 oktober 2019, gevolgd door drie keer een verhoging van 1 procent per 1 januari 2020, per 1 juli 2020 en per 1 oktober 2020. Dat is zo’n 1,25 procent meer dan het laatste bod van de VNG (4,9 procent). Daarnaast krijgt iedereen die op 28 juni 2019 in dienst was, in oktober 2019 een eenmalige (bruto) uitkering van 750 euro. Deze eenmalige uitkering is naar rato van het dienstverband en geldt als compensatie voor de cao-loze periode vanaf 1 januari 2019.

De bonden zijn blij met het resultaat. Bert de Haas, bestuurder FNV Overheid: “Er waren een aantal acties nodig en maandenlange moeizamer onderhandelingen, maar er ligt een cao-tekst die er prima uitziet. Met voldoende extra loon om een goede koopkracht te houden, en ook afspraken voor een vitaliteitsregeling die nog verder worden uitgewerkt.” De Haas is dan ook blij dat de acties hebben geleid tot een hoger resultaat dan lange tijd mogelijk leek.

Tegemoetkoming ziektekosten voor iedereen
Een andere belangrijke afspraak betreft de tegemoetkoming in de ziektekosten. Die geldt voortaan voor alle medewerkers en niet voor een beperkte groep met een bepaalde verzekering. Dit kan op jaarbasis bijna 300 euro schelen.

Vitaliteitsbeleid en verlofharmonisatie
Ook zijn de onderhandelaars het eens geworden over een vitaliteitsbeleid voor alle medewerkers. Voor de uitwerking hiervan, willen bonden en werkgever gebruikmaken van de afspraken in het pensioenakkoord. De concrete afspraken worden dan onderdeel van de volgende cao. “Hoewel we niet een zogenaamd generiek generatiepact hebben kunnen afspreken, denken wij met deze afspraak het laatste noodzakelijke zetje te geven aan de gemeenten die tot de dag van vandaag hebben nagelaten om tot een degelijk beleid te komen”, aldus Juan Schot, bestuurder CNV Overheid.

Net als over het vitaliteitsbeleid, zijn er nog geen concrete afspraken over het gelijktrekken van de verlofregelingen. Die wens is er wel bij, maar de uitwerking vraagt nu te veel tijd. Met name het overgangsrecht vormt daarbij een struikelblok.

Het is nu aan de achterban van de VNG en de bonden om met akkoord in te stemmen. Hier worden negen weken voor uitgetrokken, vanwege de overlap met de zomervakantie. Na hun akkoord wordt de cao dan begin september van kracht.

De nieuwe cao geldt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Bekijk hier het volledige principeakkoord.

Door: Redactie Ambtenarensalaris