Voortgang cao-onderhandelingen gemeenten

13 april 2017 – Afgelopen maanden overlegden de bonden voor de vierde keer met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over een nieuwe cao. Basis voor de gesprekken vormen de inzetbrieven van de onderhandelingspartijen.

Volgens VNG zijn de gesprekken constructief. Belangrijke onderwerpen zijn onder andere flexibiliteit en levensfasebewust personeelsbeleid.

Voor het volgende overleg op 15 mei worden de onderwerpen bewust belonen en verlof aan de agenda toegevoegd.

De huidige cao Gemeenten loopt nog tot 1 mei.

Voor meer info over de inzet van de verschillende partijen, kunt u hieronder de inzetbrieven downloaden.
Inzetbrief werkgevers
Inzetbrief FNV
Inzetbrief CNV
Inzetbrief CMHF

Door: Redactie Ambtenarensalaris