Wethouders willen eigen professionaliseringsfonds

23 november 2017 – Wethouders hebben een eigen professionaliseringsfonds nodig. Dat is van belang voor een goede toerusting en versterking van het lokaal bestuur. Dat meldt Binnenlands Bestuur naar aanleiding van de wethoudersconferentie.

In het regeerakkoord zegt het kabinet raads- en Statenleden te willen ondersteunen, maar de wethouders willen meer. “Steeds meer wethouders staan open voor opleiding, reflectie en andere vormen van professionalisering. In veel kleinere gemeenten is daarvoor weinig geld beschikbaar en als het college ervoor naar de raad gaat, bedrijft die er vaak politiek op. Graag willen wij een eigen professionaliseringsfonds voor de 1425 wethouders die ons land rijk is. Zij staan aan de basis van een goedwerkend lokaal bestuur”, aldus Joyce Langenacker, voorzitter van de Wethoudersvereniging. De wethouders werken hiervoor graag samen met politieke partijen, maar een derde van de wethouders is van een lokale partij en wordt dus niet ondersteund door een landelijke partijorganisatie.

Blijvend opleidings- en professionaliseringsaanbod
Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zelf ex-wethouder van Amsterdam, liet in een reactie weten voor de zomer een plan voor de ondersteuning van het lokaal bestuur te presenteren. Ollongren wil een blijvend opleidings- en professionaliseringsaanbod voor alle politieke ambtsdragers op zowel basiskwaliteiten als actuele kwesties. Ook ambieert zij een moderne rechtspositie die aansluit op het politieke ambt als loopbaan. Daarnaast is de raadsledenvergoeding voor kleinere gemeenten een aandachtspunt.

Ook vroeg Langenacker aandacht voor de rol van wethouders wanneer de gekozen burgemeester een feit is. Een dubbel mandaat moet worden voorkomen. Hierover willen de wethouders na de grondwetswijziging graag met het kabinet meepraten.

Door: Redactie Ambtenarensalaris