Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

GVB

De cao GVB is van toepassing op medewerkers van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB) in Amsterdam, met uitzondering van Stadsmobiel.

Gratis salarisupdates ontvangen?

47293 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Salarisschalen

De salarisschalen en toeslagen zijn opgenomen in hoofdstuk 8 van de cao.