Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Kadaster

Met 1.700 medewerkers verstrekt het Kadaster jaarlijks 20 miljoen informatieproducten aan notarissen, financiële instellingen en particulieren. Het Kadaster heeft als wettelijke taak het registreren van geografische- en vastgoedinformatie. Deze informatie biedt rechtszekerheid over wat van wie is en waar grenzen liggen. Het Kadaster heeft een eigen cao, de cao Kadaster.

Salarisschalen

De salarisschalen Kadaster staan in de bijlage cao Kadaster 2021 – 2022.

Als eerste op de hoogte

50471 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris