Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Wat betekent AOW?

AOW is de afkorting van Algemene Ouderdomswet. Deze wet regelt het wettelijk basispensioen vanuit de staat. Het Nederlands pensioenstelsel kent drie pensioenpijlers. De AOW is de eerste pensioenpijler. Dit is het minimale bedrag waar u als Nederlands burger vanaf uw pensioengerechtigde leeftijd recht op heeft. Het AOW-bedrag is gebaseerd op het aantal jaren dat u in Nederland woont of heeft gewoond.