Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Wat betekent WGA?

WGA is de afkorting voor werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Als werknemer betaalt u premie voor de WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten).

De WGA is samen met de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) onderdeel van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). U bent verplicht verzekerd voor de WIA.

Bent u langer dan twee jaar ziek, dan krijgt u, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, een arbeidsongeschiktheidsuitkering: een WGA-uitkering of een IVA-uitkering. U ontvangt een WGA-uitkering als u na twee jaar ziekte tussen de 35 en 80 procent arbeidsongeschikt bent.