Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Wat is arbeidskorting?

De arbeidskorting is een korting op de loonheffing. De arbeidskorting wordt berekend over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Bijzondere beloningen zoals vakantietoeslag vallen hier niet onder. De hoogte van de arbeidskorting is een percentage van uw inkomen en afhankelijk van uw leeftijd en de hoogte van uw inkomen.

Arbeidskorting in 2019
Voor 2019 geldt dat wanneer uw inkomen hoger is dan € 34.060 (€ 33.112 in 2018), de arbeidskorting wordt afgebouwd. Vanaf een inkomen boven € 90.710 (€ 123.362 in 2018) ontvangt u geen arbeidskorting meer. Bereikt u in 2019 nog niet de AOW-leeftijd, dan bedraagt de arbeidskorting in 2019 maximaal € 3.399 (€ 3.249 in 2018).