Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Wat is bevallingsverlof?

Het verlof rondom uw zwangerschap en bevalling bestaat uit zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. U heeft recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minimaal 10 weken bevallingsverlof. Bij elkaar heeft u recht op 16 weken verlof. Zwangerschaps- en bevallingsverlof zijn geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).

Uw bevallingsverlof gaat in vanaf de dag na de bevalling. De dagen tot en met de bevalling vallen onder het zwangerschapsverlof. Het bevallingsverlof duurt altijd minimaal 10 weken. De dagen die u later bevalt dan de uitgerekende datum, mag u bij het totale verlof optellen.

Voorbeelden
Stopt u 4 weken voor de uitgerekende datum met werken en wordt uw baby op die datum geboren, dan heeft u 4 weken zwangerschapsverlof en 12 weken bevallingsverlof (totaal 16 weken).

Stopt u 6 weken voor de uitgerekende datum met werken en wordt uw baby 2 weken na de uitgerekende datum geboren, dan heeft u 8 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof. In totaal heeft u 18 weken verlof.