Wat is de jonggehandicaptenkorting?

Heeft u recht op een Wajong-uitkering of ondersteuning bij het vinden van werk volgens de wet Wajong en krijgt u geen ouderenkorting? Dan krijgt u de heffingskorting voor jonggehandicapten. Deze bedraagt in 2019 € 737 (€ 728 in 2018).