Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Wat is de pensioenrichtleeftijd?

De pensioenrichtleeftijd is een rekeneenheid die pensioenfondsen gebruiken voor de bepaling van het fiscaal maximale pensioen. De pensioenrichtleeftijd is puur een getal en staat los van uw feitelijke pensioendatum.

Per 1 januari 2018 is de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Deze verhoging is het gevolg van de toenemende levensverwachting.