Wat is de pensioenrichtleeftijd?

De pensioenrichtleeftijd is een rekeneenheid die pensioenfondsen gebruiken voor de bepaling van het fiscaal maximale pensioen. De pensioenrichtleeftijd is puur een getal en staat los van uw feitelijke pensioendatum.

Verhoging pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018
Vanaf 1 januari 2018 gaat de pensioenrichtleeftijd omhoog van 67 naar 68 jaar. Dat heeft te maken met de toenemende levensverwachting.