Blijf nu op de hoogte

47839 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Wat is Vergoeding Extra Beslaglegging (VEB)?

Militairen hebben recht op een Vergoeding voor Extra Beslaglegging (VEB). Deze toelage is structureel en wordt maandelijks uitbetaald. De VEB bestaat uit een percentage van de bezoldiging. Hoe hoger de bezoldiging, hoe lager de VEB. Voor salarissen tot en met €3.121,40 bedraagt de VEB 9,3%. Het minimum percentage bedraagt 4,6%. Dit percentage is van toepassing op salarissen vanaf €6.942,45.

Zie onderstaande tabel voor het huidige percentage VEB met de bijbehorende bezoldiging.

Bezoldiging                                 Percentage
t/m € 3.121,40                                9,3%
€ 3.121,41 t/m € 3.568,33            8,8%
€ 3.568,34 t/m € 4.182,66           7,7%
€ 4.182,67 t/m € 6.942,44           6,3%
vanaf € 6.942,45                             4,6%

De VEB is geregeld in hoofdstuk 3 van het Inkomstenbesluit militairen. De VEB geldt niet voor burgerpersoneel van Defensie.