Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Wat is de VVHO-toelage / uitzendtoelage?

Uitgezonden militairen komen in aanmerking voor een uitzendtoelage, de zogenaamde VVHO-toelage. De toelage is van toepassing op operaties in tabel 3 en 4 van de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO).

De VVHO-toelage bestaat uit twee delen, een onkostenvergoeding en een vergoeding voor extra werkdruk.

Onkostenvergoeding
De onkostenvergoeding bedraagt per 1 januari 2022 € 33,58 en is bedoeld voor de verschillende onkosten zoals  telefoonkosten, het wassen van kleding, lokaal vervoer, internet en verblijfkosten tijdens recuperatie. Deze vergoeding is onbelast.

Vergoeding extra werkdruk
Het tweede deel van de uitzendtoelage dient ter compensatie voor de extra werkdruk door inzet op ongebruikelijke tijden, tijdens feestdagen en bij overwerk. Deze vergoeding bedraagt € 98,51 bruto en is wel belast voor de belasting.

Aanspraak
De VVHO-toelage wordt toegekend gedurende de gehele uitzending, inclusief de adaptatieperiode. De dagen van vertrek en terugkeer tellen daarbij samen als één dag. Moet u de uitzending onderbreken voor een functioneel verblijf of dienstreis buiten het gebied van de operatie, dan behoudt u maximaal 14 dagen de aanspraak op de VVHO-toelage.

Loonstrook
De VVHO- of uitzendtoelage vindt u op uw loonstrook terug als ‘Toelage VVHO-operaties onbelast’ en ‘Toelage VVHO-operaties belast’.

 

 

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41772 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris