Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Ik werk bij de gemeente. Ben ik vrij op 5 mei?

Gemeenteambtenaren zijn vrij op feestdagen. Dat is geregeld in artikel 5.3 van de cao gemeenten. Of 5 mei als feestdag wordt gezien, wordt volgens artikel 6.6 lokaal bepaald. Of 5 mei voor u een betaalde vrije dag is, is daarmee afhankelijk van uw eigen gemeente. Als uw gemeente 5 mei niet als feestdag heeft vastgesteld, maar u wilt wel een vrije dag met behoud van salaris, dan moet u verlofuren opnemen.