Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Ik werk bij de gemeente. Ben ik vrij op 5 mei?

Gemeenteambtenaren zijn vrij op feestdagen. Dat is geregeld in artikel 5.3 van de cao gemeenten. Of 5 mei als feestdag wordt gezien, wordt volgens artikel 6.6 lokaal bepaald. Of 5 mei voor u een betaalde vrije dag is, is daarmee afhankelijk van uw eigen gemeente. Als uw gemeente 5 mei niet als feestdag heeft vastgesteld, maar u wilt wel een vrije dag met behoud van salaris, dan moet u verlofuren opnemen.

LET OP: in het principeakkoord tussen bonden en werkgevers voor de cao gemeenten/SGO 2023 is afgesproken dat 5 mei per 1 januari 2024 als feestdag aan artikel 6.6 wordt toegevoegd. Daarmee wordt 5 mei vanaf 2024 voor alle gemeenteambtenaren een betaalde vrije dag.

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

51277 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris