Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Wat houdt de toelage onregelmatige dienst (TOD) voor Rijksoverheid in?

Rijksambtenaren die regelmatig buiten de normale werktijden werken, hebben recht op een toelage voor onregelmatige dienst (TOD). Dagen en uren die voor de TOD in aanmerking komen zijn maandag tot en met vrijdag tussen 18:00 en 8:00 uur, zater-, zon- en feestdagen. De toelage is niet van toepassing op de uren waarvoor u in aanmerking komt voor een overwerkvergoeding (zie paragraaf 7.10 cao Rijk).

De vergoeding bestaat uit een percentage van het salaris, met een maximum bedrag. De hoogte van het percentage is afhankelijk van de dag en tijd waarop u onregelmatig werkt. Op doordeweekse dagen heeft u tussen 22:00 en 6:00 recht op een vergoeding van 40 procent. Tussen 6:00 en 8:00 en tussen 18:00 en 22:00 ontvangt u een TOD van 20 procent. Voor de uren met een TOD van 20 procent geldt dat u de toelage alleen ontvangt als u bent begonnen voor 7:00 uur of geëindigd na 20:00 uur.

Op feestdagen (zie paragraaf 4.2 van de cao Rijk) heeft u recht op een toelage van 100 procent. Voor zater- en zondagen geldt een toelage van 70 procent.

Aanvullende toelage onregelmatige dienst
Naast de TOD heeft u recht op een vaste aanvullende toelage van € 50 per maand. Deze vervalt zodra u langer dan een maand niet buiten de normale werktijden (maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 18:00 uur) werkt.

Verdubbeling aanvullende toelage onregelmatige dienst in 2021
U heeft in 2021 recht op een eenmalig bedrag van 450 euro als u:

  • op 1 december 2021 in dienst was en
  • in de periode van 1 januari tot 1 december 2021 gedurende één of meerdere maanden een aanvullende vaste toelage onregelmatige dienst heeft ontvangen.

Dit eenmalige bedrag is niet afhankelijk van uw arbeidsduur.

Vaste toelage onregelmatige dienst
Vanaf 55 jaar heeft u recht op een vaste TOD mits u minimaal vijf jaar, zonder onderbrekingen van meer dan twee maanden, een toelage voor onregelmatige dienst heeft ontvangen. De hoogte van de vaste toelage is het gemiddelde van wat u in de 36 maanden voorafgaand aan uw 55e verjaardag aan TOD ontving. Gaat u minder werken, dan wordt ook de vaste TOD naar rato verlaagd.

Aflopende toelage onregelmatige dienst
Bij vermindering of vervallen van uw TOD kunt u recht hebben op een aflopende toelage als u de TOD minimaal twee jaar, met een maximale onderbreking van 12 maanden, heeft ontvangen. Ook moet de vermindering of het vervallen blijvend zijn. Het recht op de aflopende TOD bestaat daarnaast bij een minimale vermindering van 3 procent van uw salaris.

U ontvangt de aflopende toelage gedurende een kwart van de periode waarin u de TOD heeft ontvangen, met een maximum van 36 maanden. De uitkeringsperiode wordt verdeeld in drie tijdvakken van ieder maximaal 12 maanden. In het eerste tijdvak ontvangt u 75 procent, in het tweede 50 procent en in het laatste 25 procent.

De hoogte van uw aflopende toelage wordt berekend op basis van het verschil tussen de toelage sinds de vermindering en de gemiddelde TOD in de afgelopen 12 maanden.

De volledige regeling rond de toelage onregelmatige dienst, vaste, aanvullende en aflopende TOD vindt u terug in paragraaf 7.1 t/m 7.4 van de cao Rijk.

 

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

50556 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris