Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Welke vakbonden zijn er voor de rijksoverheid?

AC Rijksvakbonden – Onder de naam AC Rijksvakbonden werken vijf vakbonden binnen de sector Rijk nauw met elkaar samen. AC Rijksvakbonden is een onderdeel van de vakorganisatie Ambtenarencentrum met in totaal ongeveer 60.000 vakbondsleden. Het gaat om de vakbonden:

  • NCF (Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën) – Vakbond NCF richt zich specifiek op medewerkers van de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën en heeft zo’n 6.000 leden in deze doelgroep.
  • Justitievakbond Juvox – Juvox is naar eigen zeggen de grootste belangenorganisatie voor medewerkers bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.
  • VPW – VPW is de vakorganisatie voor medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • VCPS – VCPS is de vakbond van werknemers in de Collectieve en Geprivatiseerde Sector
  • De Unie – De Unie is een algemene vakbond met ruim 50.000 leden binnen het bedrijfsleven en de (semi)overheid. Leden van De Unie hebben vaak een leidinggevende functie.

FNV Overheid – Medewerkers bij de lokale- en rijksoverheid kunnen voor hun arbeidsrechtelijke rechten en plichten terecht bij FNV Overheid. Dit onderdeel van de FNV richt zich specifiek op medewerkers bij de overheid en in het onderwijs.

CNV Overheid – Binnen vakbond CNV behartigt CNV Overheid de belangen van werkenden bij de overheid.

 

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41773 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris