Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Loodswezen

Het Nederlands Loodswezen loodst jaarlijks meer dan 90 duizend loodsplichtige zeeschepen van en naar de Nederlandse en Vlaamse zeehavens. Op basis van de Loodsenwet is het Nederlands Loodswezen in Hoek van Holland hier als enige organisatie in Nederland toe bevoegd. De circa 450 registerloodsen vallen onder de cao Loodswezen.

Gratis salarisupdates ontvangen?

47293 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates