Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Eén bevoegdhedenstelsel en één CAO voor het hele onderwijs

3 juli 2019 – Onderwijsministers Van Engelshoven en Slob willen naar één bevoegdhedenstelsel en één cao voor alle leraren. De leraren zelf zitten volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) niet op een generiek bevoegdhedenstelsel te wachten.

Blijf nu op de hoogte

47923 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Ook ziet de bond één loongebouw nog niet gebeuren, kijkend naar de huidige salariskloof.

Eén bevoegdhedenstelsel
Met het voorstel voor één bevoegdhedenstelsel reageren de ministers op het eind vorige jaar uitgebrachte advies ‘Ruim baan voor leraren‘ van de Onderwijsraad. De huidige onderwijsbevoegdheden zouden ‘complex en rigide’ zijn en worden gekenmerkt door ‘inflexibele schotten tussen sectoren’ en een ‘sterke vakgerichtheid’ in het voortgezet onderwijs. De mogelijkheden om over te stappen naar een ander vak of een andere sector worden daardoor bemoeilijkt. De bewindslieden zouden daarom graag een brede basisbevoegdheid invoeren met daar bovenop specialisaties. “Het wordt dan bijvoorbeeld mogelijk te kiezen voor de breedte – zoals een bevoegdheid voor één doelgroep, over vakken heen. Of voor de diepte: een vakspecialistische bevoegdheid voor meerdere doelgroepen”, schrijven de bewindslieden. Het nieuwe bevoegdhedenstelsel moet daarmee bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het beroep, ook voor zij-instromers.

De leraren zelf zien een brede basisbevoegdheid helemaal niet zitten, bleek eerder dit jaar uit onderzoek van de AOb. “Er zijn maar weinig leraren basisonderwijs die als grootste wens koesteren om over te stappen naar – zeg – het mbo. Of omgekeerd”, aldus voorzitter Liesbeth Verheggen. Verheggen denkt dat het vooral voordelen biedt voor de werkgevers zodat medewerkers flexibeler inzetbaar zijn. De AOb wil in de discussie dan ook een zwaarwegende stem voor de leraren zelf.

Eén CAO
Ook het hanteren van één cao voor de hele onderwijssector moet leiden tot een grotere mobiliteit en aantrekkelijkheid van het beroep, eveneens een voorstel van de Onderwijsraad. Volgens de ministers is de onvrede over het carrièreperspectief bij leraren in het funderend onderwijs, een van de problemen van de huidige, gescheiden cao’s. De ministers beschouwen de aanbevelingen van de Onderwijsraad daarom als ‘indringend advies aan de sociale partners’. De AOb ziet het vooral als een enorme uitdaging om tot één loongebouw te komen. De bond wijst daarbij op de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs die al heel lang ter discussie staat. De bond ziet het dan ook nog niet gebeuren: “Vooralsnog zien we geen millimeter beweging bij het kabinet om daar in te investeren.”

Door: Redactie Ambtenarensalaris